Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests: Mēs joprojām esam grēcinieki, bet vairs neesam vergi

"Ja visās reliģijās cilvēks ir tas, kas kaut ko upurē un ziedo Dievam, tad Jēzus gadījumā tas ir Dievs, kurš dāvā savu Dēlu cilvēces pestīšanai. Parastā liturģiskā laika otrās svētdienas lasījumi norāda uz Dieva Vārdu, kas ir tapis miesa un dzīvojis mūsu vidū. Tas ir Epifānijas un Kunga kristīšanas svētku turpinājums," – uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests.

Silvija Krivteža – Vatikāns

Evaņģēlija grāmatas fragments vēstī par Jāni Kristītāju, kurš ļaudīm parāda Jēzu, sakot: «Lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus.» Pēc tam, kad Jēzus tika nokristīts Jordānas upes ūdeņos, pār Viņu nolaidās Svētais Gars, un no debesīm atskanēja Tēva balss, pasludinot, ka Viņš ir Dieva Dēls.

Pāvests skaidroja, ka Jānis, atsķirībā no pārējiem trim eveņģēlistiem, izceļ nevis pašu notikumu, bet norāda uz Jāņa Kristītāja liecību. «Saucēja balss tuksnesī» ir pirmais Kristus liecinieks. Jānis Kristītājs, Dieva aicināts un sagatavots misijai, kristī Jēzu. Un no šī brīža viņš izjūt sirdī neapturamu vēlmi liecināt par Jēzu. «Es to redzēju un dodu liecību, ka Viņš ir Dieva Dēls», saka Jānis Kristītājs. Viņš redzēja kaut ko pārsteidzošu, proti, Dieva mīlētais Dēls solidarizējas ar grēciniekiem. Svētais Gars palīdz viņam saprast šo nedzirdēto jaunumu, kas bija īsts apvērsums. Patiesi, visās reliģijās cilvēks ir tas, kas kaut ko upurē un ziedo Dievam, bet šajā gadījumā tas ir Dievs, kurš dāvā savu Dēlu cilvēces atpestīšanai. Jānis ir pārsteigts un reizē gatavs pieņemt Jēzus pārsteidzošo vēsti. Katrā svētajā Misē mēs atkārtojam Kristītāja vārdus: «Lūk, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus.»

Francisks uzsvēra, ka Jāņa Kristītāja liecība mudina mūs neapstāties ticības ceļā, vienmēr iet uz priekšu, sākt no jauna. Ceļa sākums ir Jēzus Kristus, žēlsirdībais pilnais Jērs, ko mums ir dāvājis Tēvs. Mēs esam aicināti pateikties Dievam par Viņa izvēli būt mūsu pusē, būt kopā ar mums, grēciniekiem, un atpestīt pasauli, uzņemoties uz saviem pleciem tās grēku. Pāvests aicināja sekot Jāņa Kristītāja piemēram.

“Mācīsimies no Jāņa Kristītāja nebūt iedomīgiem, ka mēs jau pazīstam Jēzu, ka jau visu zinām par Viņu. Nē, tas tā nav! Apstāsimies pie Evaņģēlija, kontemplēsim Kristus ikonu, «Svēto vaigu», kas ir viena no izteiksmīgākajām svētbildēm bagātajā Austrumu un Rietumu mākslas vēsturē. Kontemplēsim ar acīm, un vēl jo vairāk ar sirdi! Ļausim Svētajam Garam mācīt un vadīt mūs! Tas ir Viņš! Viņš ir Dieva Dēls – Jērs, kas tika upurēts no mīlestības pret cilvēku. Viņš, un tikai Viņš, nes manus grēkus. Visus manus grēkus. Viņš to dara, lai mūs atbrīvotu, lai mēs vairs nedzīvotu ļaunuma verdzībā. Jā, mēs joprojām esam nabaga grēcinieki, bet ne vergi. Mēs esam bērni, Dieva bērni!”

Tikšanās noslēgumā pāvests apsveica Romas iedzīvotājus un svētceļnieku grupas no Spānijas, Polijas, Portugāles un Amerikas Savienotajām Valstīm. 

20 janvāris 2020, 09:56