Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests: Mēs esam aicināti sludināt Tēva mīlestību

Ar Kunga kristīšanas svētkiem noslēdzas Ziemassvētku laiks. Saskaņā ar tradīciju, šajā dienā Siksta kapelā pāvests nokristīja vairākus bērnus. Mikroblogošanas vietnē twitter Francisks atgādina: «Kristīgajā dzīvē nepietiek tikai zināt, ka bez iziešanas ārpus sevis, bez tikšanās, bez adorācijas nevar iepazīt Dievu. Kristīgā dzīve ir mīlestības ar Dievu vēsture».

Silvija Krivteža - Vatikāns

12. janvāra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta uzrunu un saņemtu apustulisko svētību. Pārdomas pirms lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks balstīja uz Evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par Jēzus kristīšanu Jordānas upes ūdeņos. Evaņģēlists Matejs norāda uz sarunu starp Jēzu, kurš lūdz kristību, un Jāni Kristītāju, kurš atsaka, skaidrojot, ka viņam vajag saņemt kristību no Kunga. Jēzus lēmums kristīties pārsteidz Jāni. Patiesi, Mesijam nebija vajadzības šķīstīties, jo Viņš ir tas, kas šķīsta. Dievs ir svēts. Viņa ceļi nav mūsu ceļi, – teica pāvests.

“Jānis Kristītājs atzina, ka starp viņu un Jēzu pastāv nesasniedzams attālums. «Es neesmu cienīgs nest Viņa sandales» (Mt 3,11), viņš teica. Bet Dieva Dēls atnāca, lai pārvarētu attālumu starp cilvēku un Dievu. Ja Jēzus viss ir Dieva pusē, tad Viņš viss ir arī cilvēka pusē, vienojot to, kas bija sašķelts. Tāpēc Viņš saka Jānim: «Ļauj tagad, jo tā mums pienākas izpildīt visu, kas ir taisnīgi» (15). Mesija lūdz kristību, lai izpildītu visu, kas ir taisnīgi, lai īstenotu Tēva plānu caur savu paklausību un solidaritāti ar trauslo un grēcīgo cilvēku. Tas ir Dieva pazemības un pilnīgas tuvības saviem bērniem ceļš.”

Turpinot uzrunu, Francisks skaidroja, ka pravietis Isajs sludina Dieva kalpa taisnīgumu, kurš savu misiju īsteno veidā, kas atsķiras no pasaulīgā gara: «Viņš neklaigās un nepacels balsi, viņa sauciens nebūs dzirdams uz ielas. Aizlūzušu niedri viņš nenolauzīs un nenodzēsīs tikko kvēlojošu dakti.» Šāda maiguma, vienkāršības, cieņas, mērenības un lēnprātības attieksme ir vajadzīga arī mūsdienu kristiešiem, – uzsvēra Svētais tēvs. Ticīgo kopiena ir aicināta iziet arā, lai tiktos ar citiem, ierosinātu, nevis uzspiestu, sniegtu liecību, dalītos priekos un bēdās.

Tikko kā Jēzus bija saņēmis kristību Jordānas upē, virs Viņa atvērās debesis un Dieva Gars nolaidās baloža izskatā, un atskanēja balss, sakot: «Šis ir mans mīļais Dēls, kas man ļoti patīk» (Mt 3,17). Kunga kristīšanas svētkos mēs atklājam savu Kristību. Jēzus ir Tēva mīļotais Dēls. Arī mēs, atdzimuši no ūdens un Svētā Gara, esam kļuvuši par Viņa bērniem, par Viņa mīlestības objektiem, par brāļiem. Jēzus mums ir uzticējis misiju ar savu dzīvi liecināt un sludināt Tēva bezgalīgo mīlestību visām tautām. «Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz mums aizvien labāk saprast Kristības žēlastību un to īstenot savā ikdienas dzīvē» – sacīja pāvests.

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» Svētais tēvs apsveica Romas iedzīvotājus un svētceļniekus: ģimenes, draudžu un apvienību pārstāvjus. Francisks apsveica arī Kustības Fokolari biedrus no Kolumbijas, Brazīlijas, Paragvajas un Korejas, kuri ieradās Romā, lai piedalītos formācijas kursā, kas tiek rīkots Dieva kalpones Klāras Ļubikas dzimšanas 100 gadu piemiņas svinību ietvaros. Novēlējis visiem jauku svētdienu, pāvests aicināja lūgties par viņu.

13 janvāris 2020, 09:20