Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Kristus Labā vēsts izmaina pasauli un cilvēku sirdis

"Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu! Šis aicinājums ir kā spēcīgs gaismas stars, kas izklīdina tumsas mākoņus", uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus no daudzām valstīm, Francisks skaidroja, ka Parastā liturģiskā laika trešajai svētdienai paredzētajā Evaņģēlija fragmentā vēstīts par Jēzus publiskās darbības uzsākšanu. Tas norisinās Galilejā, kas ir perifērija. Šis reģions netiek īpaši atzīts, jo tā iedzīvotāji ir sajaukušies ar pagāniem. Pravietis Isajs to sauc par pagānu Galileju. Tāpēc no šīs vietas neviens neko labu un neko jaunu negaidīja. Un tomēr tieši tur Jēzus uzsāka savu sludināšanas misiju.

Pāvests skaidroja, ka Jēzus izsaka savas mācības atslēgas vārdus: "Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu!" Šis sludinājums ir kā spēcīgs gaismas stars, kas izklīdina tumsas mākoņus, un tas sasaucas ar pravieša Isaja vārdiem, kas tiek lasīti Ziemassvētku naktī: "Tauta, kas bija tumsā, ieraudzīja lielu gaismu. Un tiem, kas mīt nāves ēnas valstībā, uzausa gaisma." Caur Jēzus – pasaules gaismas – atnākšanu, Dievs Tēvs cilvēcei atklāja mīlestības tuvību un draudzību. Šīs dāvanas mēs saņemam par velti, bez jebkādiem mūsu nopelniem, – uzsvēra pāvests.

“Atgriešanās aicinājumu, ar kādu Jēzus vēršas pie visiem labas gribas cilvēkiem, varam saprast Dieva Dēla atklāšanās notikuma gaismā, par kuru lasījām un pārdomājām iepriekšējās svētdienās, - teica pāvests. - Ļoti bieži mums šķiet neiespējami izmainīt savu dzīvi, atstāt egoisma, ļaunuma un grēka ceļu, jo atgriešanās pūliņi tiek koncentrēti uz mūsu pašu spēkiem, bet ne uz Kristus un Viņa Garu. Mūsu tuvināšanos Kungam nevaram reducēt tikai uz savām pūlēm. Nē, tas būtu lepnības grēks. Tai ir jāatklājas caur mūsu paļāvību un gatavību atvērt savu sirdi un prātu, lai pieņemtu Jēzus Labo vēsti. Tieši tā izmaina pasauli un sirdis! Mēs esam aicināti uzticēties Kristus vārdam, atvērt sirdi Tēva žēlsirdībai un ļaut Svētā Gara žēlastībai mūs pārveidot.”

Tāds ir atgriešanās ceļa sākums. Francisks skaidroja, ka tāpat notika ar pirmajiem mācekļiem. Tikšanās ar Mācītāju pilnībā izmainīja viņu dzīvi. Jēzus vārds ir sasniedzis arī mūs, jo kādreiz bija cilvēki, vienkārši zvejnieki, kuri atstāja savus tīklus un atbildēja "jā" Kunga aicinājumam. Šodienas Evaņģēlijs stāsta par notikumu Galilejas ezera krastā. Mācekļu ceļš iesākas no negaidītās satikšanās ar Jēzu, kurš pārveido viņus par Dieva mīlestības lieciniekiem. "Lai Vissvētākā Jaunava Marija vada un palīdz mums veikt atgriešanās ceļu," – uzrunas noslēgumā teica pāvests.

 

27 janvāris 2020, 11:16