Meklēt

Vatikāns Vatikāns 

Ziemassvētku notikuma atveidojums ir dzīvais Evaņģēlijs

Trešajā Adventa svētdienā Svētā Pētera laukumā sapulcējās bērni un viņu vecāki, lūdzot pāvestu pasvētīt Jēzus figūriņas, kas pēc dažām dienām tiks guldītas mājās gatavotajās Betlēmes silītēs.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Ziemassvētku notikuma atveidojums ir dzīvais Evaņģēlijs", – atgādināja Francisks. "Kontemplējot Jēzus dzimšanas notikumu, mēs esam aicināti doties garīgā ceļojumā, lai satiktu katru cilvēku. Un tad mēs atklāsim, ka par cilvēku tapušais Dievs mūs tik ļoti mīl, ka vienojas ar mums, lai arī mēs būti vienoti ar Viņu”.

Pēc lūgšanas “Kunga eņģelis” Svētais tēvs aicināja ticīgos aktīvi piedalīties Starptautiskajā Euharistijas kongresā, kas 2020. gadā no 13. līdz 20. septembrim notiks Budapeštā. Šādi pasākumi, kas tiek rīkoti jau vairāk nekā 100 gadus, mums atgādina, ka Baznīcas dzīves centrā ir Euharistija. Francisks mudināja lūgties, lai Euharistijas kongress veicina katoļu kopienu atjaunošanu.

16 decembris 2019, 10:39