Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Svētā ģimene – paklausības Dieva gribai paraugs

"Betlēmes silīte, savā apbrīnojamā vienkāršībā, mums atgādina, ka dzīvē svarīgāka par lietām ir mūsu attiecību kvalitāte. Un tā, piesaistot mūsu skatienu Dievam, kurš ir nabags lietās, bet bagāts mīlestībā, aicina atklāt savas dzīves būtību," kalendārā gada iepriekšpēdējā dienā mikroblogošanas vietnē Twitter raksta pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Vecāki un bērni var palīdzēt viens otram atklāt un īstenot Dieva plānu savā dzīvē", teica pāvests. Pārdomas pirms lūgšanas Kunga eņģelis viņš balstīja uz Svētās ģimenes svētkiem paredzētā Evaņģēlija fragmenta, kas vēstī par Jēzus dzīves pirmajiem mirkļiem. Francisks uzsvēra, ka ģimene ir dārga dāvana, kuru vienmēr jāatbalsta un jāsargā.

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, pāvests skaidroja, ka paklausība Evaņģēlijam ir ģimenes svētuma pamats. Svētums ir Dieva dāvana un mūsu brīvprātīga un atbildīga Viņa plāna pieņemšana un īstenošana. Par to liecina arī ģimene no Nācaretes, kura bija pilnībā paklausīga Dieva gribai. Pāvests norādīja uz Jaunavas Marijas paklausību, kura, atklājot Dieva plānu attiecībā uz savu dzīvi, nekavējoties to pieņem un sauc sevi par "Kunga kalponi".

“Jēzus slavēs viņas lielumu ne tik daudz par mātes lomu, kā par viņas paklausību Dievam. «Svētīgi tie, kuri klausās Dieva vārdu un to īsteno!» Bet, kad Marija ne līdz galam saprot notikumus, viņa klusumā meditē, pārdomā un slavē Dieva iniciatīvu. Šī pilnīgā paļāvība svētdara viņas klātbūtni krusta pakājē, skaidroja pāvests. Ja runājam par Jāzepu, tad Evaņģēlijā nav citēts neviens viņa vārds. Viņš nerunā, bet paklausīgi darbojas. Viņš ir klusēšanas un paklausības piemērs. Dieva vadībā, kuru reprezentē Eņģelis, Jāzeps sargā savu ģimeni no Hēroda draudu ietekmes un to izglābj. Svētā Ģimene solidarizējas ar visām ģimenēm pasaulē, kuras spiestas doties projām. Tā solidarizējas ar visiem cilvēkiem, kuri represiju, vardarbības un karu dēļ spiesti atstāt savas zemes.”

Turpinot uzrunu, pāvests uzsvēra, ka arī Jēzus savā dzīvē pildīja Tēva gribu. Ģimene no Nācaretes, Marija, Jāzeps un Jēzus, ir daudzbalsīga atbilde Tēva gribai. Šīs ģimenes trīs locekļi savstarpēji palīdz atklāt Dieva plānu. Viņi lūdzas, strādā, sarunājas. “Bet kā ir tavā ģimenē?” – jautāja Francisks. “Vai tu savā ģimenē sarunājies? Vai var būt tu esi viens no tiem, kuri sēž pie galda ar telefonu rokās un čatojas ar virtuāliem draugiem?” Šādos gadījumos pie galda valda klusums, it kā mēs piedalītos dievkalpojumā. Ģimenes locekļi maz vai vispār nekomunicējas savā starpā. Francisks uzsvēra, ka šodien ir īpaši nepieciešams atjaunot komunikāciju ģimenē. Starp vecākiem un bērniem, vecvecākiem, kā arī starp brāļiem un māsām. “Tas ir uzdevums, ko sāksim jau šodien,” uzsvēra pāvests. “Svētā ģimene ir paraugs mūsu ģimenēm. Mācīsimies no tās būt paklausīgiem Evaņģēlijam, kas ir ģimenes svētuma pamats”, – aicināja Svētais tēvs.

Jaunavas Marijas, ģimeņu Karalienes, aizbildniecībai pāvests uzticēja visas ģimenes, īpaši tās, kur cieš dažāda veida grūtības. Sveicot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus un tos, kuri seko līdzi ar mediju starpniecību, pāvests uzsvēra, ka katra ģimene ir dārga dāvana, kuru vienmēr jāatbalsta un jāsargā.

 

30 decembris 2019, 10:45