Meklēt

Pāvests tiekas ar pensionētajiem strādniekiem Pāvests tiekas ar pensionētajiem strādniekiem 

Pāvests: Vecums ir žēlastības laiks

16. decembrī pāvests Francisks pieņēma audiencē Pensionēto strādnieku apvienības biedrus.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunājot seniorus, Svētais tēvs atzina, ka mūsdienu pasaulei ir vajadzīgs viņu viedums, gudrība un dzīves pieredze, lai veidotu sabiedrību, kurā tiktu respektēta katra cilvēka cieņa. «Mēs esam aicināti veidot atvērtu un cilvēcisku sabiedrību, kurā neviens netiktu atstumts», teica pāvests, piebilstot, ka vecums ir dalīšanās un dialoga laiks. Šo dzīves periodu var pieņemt kā bagātību, nevis tikai kā apgrūtinājumu. Cienījama vecuma cilvēkiem tā ir iespēja dāvāt savu laiku citiem. Pāvests uzsvēra, ka karitatīvā darbība palīdz «skaisti novecot». Darbs citu labā palīdz pārvarēt vientulību, stiprināt attiecības un uzlabot dzīves kvalitāti. Uzrunā Svētais tēvs norādīja, ka sabiedrībai vajag atbalstīt to labo, ko nes sev līdzi vecums. Tam ir svarīga nozīme jaunās paaudzes audzināšanā.

“Vecums ir žēlastības laiks, kurā Kungs atjauno savu aicinājumu saglabāt un nodot tālāk ticību, lūgties un būt blakus tiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts un palīdzība. Veciem ļaudīm piemīt unikāla spēja uztvert sarežģītas lietas. Un kad viņi lūdzas par šīm lietām, viņu lūgšana ir spēcīga un efektīva. Vecvecākiem, kuri saņēmuši žēlastību redzēt savu bērnu bērnus, ir uzticēta liela misija: nodot tālāk dzīves pieredzi, savas ģimenes, kopienas un tautas vēsturi.”

17 decembris 2019, 11:18