Meklēt

Ukrainas bizantiešu rita Baznīcas ticīgo svētceļojums Ukrainas bizantiešu rita Baznīcas ticīgo svētceļojums 

Pāvests tiekas ar Mukačevas eparhijas svētceļniekiem

Trešdienas agrā rītā Svētā Pētera bazilikā ieradās vairāk nekā 1000 svētceļnieku no Mukačevas, Ukrainā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

11. decembra rītā, īsi pirms vispārējās audiences, kas, sakarā ar vēso laiku, notika Pāvila VI zālē, Svētā Pētera bazilikā pāvests Francisks tikās ar Mukačevas, Ukrainā, bizantiešu rita eparhijas svētceļniekiem, kuri kopā ar bīskapiem un priesteriem ieradās Romā, lai atzīmētu eparhijas iziešanas no pagrīdes 30. gadskārtu. Baznīca Mukačevā ir daudzu ticības mocekļu māte. Viņi ar savu dzīvību apliecināja uzticību Kristum, Baznīcai un Romas Bīskapam, teica pāvests. Viņš pieminēja bīskapu mocekli Teodoru Romžu, kurš komunistiskā režīma laikā izcēlās ar drosmi un evaņģēlisko gudrību, nenogurstoši vadot Dieva tautu. Bīskaps Romža sekoja Kristum, un līdzīgi kā Labais gans, atdeva dzīvību par savām avīm.

Uzrunā pāvests norādīja uz iepriekšējo paaudžu svarīgo lomu ticības tālāknodošanā. Cik daudzi vecāki un vecvecāki lielā slepenībā mācīja saviem bērniem un mazbērniem ticības patiesības, riskējot ar brīvību un savu dzīvību, teica Svētais tēvs.

Pāvests pateicās viņiem par stipras un dzīvas ticības liecību. Atsaucoties uz Apustulisko pamudinājumu “Evaņģēlija prieks”, viņš teica: “Es aicinu katru kristieti tajā vietā un situācijā, kur tas atrodas, jau šodien atjaunot savu personisko sastapšanos ar Jēzu Kristu vai vismaz pieņemt lēmumu ļaut, lai Kungs viņu satiek, meklēt Viņu katru dienu bez mitas. Nevienam nav pamata domāt, ka šis aicinājums uz viņu neattiecas, jo neviens nav izslēgts no prieka, ko nes Kungs”. Uzrunas noslēgumā Francisks vēlēja visiem priecīgus Kristus dzimšanas svētkus un aicināja lūgties par viņu.

11 decembris 2019, 12:18