Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Svētais Jāzeps – kristīgās gudrības paraugs

Ceturtās Adventa svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm, lai noklausītos pāvesta pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” teikto uzrunu un saņemtu viņa apustulisko svētību.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests norādīja uz nepieciešamību atmest cilvēciskos aprēķinus un pieņemt pārsteidzošo Dieva loģiku. Pēdējā Adventa svētdienā viņš aicināja pārdomāt par svēto Jāzepu. Šis vīrs nesludina sprediķus, nerunā, bet cenšas izpildīt Dieva gribu. Viņā ir ietverta visa kristīgā gudrība.

Francisks komentēja svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, kas vēstī par cilvēciski nesaprotamu un smagu situāciju. Jāzeps un Marija ir saderinājušies, bet vēl nedzīvo kopā. Tomēr sieviete jau gaida bērniņu. Pāvests uzsvēra, ka Jāzeps, neskatoties uz milzīgo pārsteigumu, cenšas meklēt piemērotu risinājumu, kas palīdzētu saglabāt Marijas cieņu un godu. Viņš labi zināja, ka, atklājot savas līgavas stāvokli, pakļautu viņu nosodījumiem, pat nāvei.

“Viņš pilnībā uzticējās Marijai, kuru bija izvēlējies par savu līgavu. Tomēr tagad šis neizskaidrojamais apstāklis liek viņam pārdomāt par viņu attiecībām. Tāpēc viņš ar lielām sāpēm nolemj klusām atstāt Mariju, neizraisot skandālu. Palīgā nāk eņģelis, sakot Jāzepam, ka viņa izdomātais risinājums nav tāds, kādu vēlas Dievs. Vēl vairāk – Kungs viņam atver jaunu vienotības, mīlestības un laimes ceļu, sakot: «Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties pieņemt savu sievu Mariju, jo, kas viņā dzimis, Tas ir no Svētā Gara. Un viņa dzemdēs Dēlu, un tu nosauksi Viņu vārdā Jēzus» (Mt 1,20). Šajā brīdī Jāzeps pilnībā paļaujas uz Dievu, paklausa eņģeļa vārdiem un pieņem Mariju pie sevis. Tā bija nesatricināmā paļāvība uz Dievu, kas palīdzēja viņam pieņemt cilvēciski sarežģīto un nesaprotamo situāciju. Jāzeps ticībā saprot, ka bērns, kas dzimis no Marijas, nav viņa dēls, bet gan Dieva Dēls, un viņš, Jāzeps, būs viņa aizbildnis, pilnībā uzņemoties Viņa audžutēva pienākumus.”

Francisks norādīja, ka šī maigā un gudrā cilvēka piemērs aicina mūs pacelt savu skatienu un raudzīties tālāk. “Runa ir par pārsteidzošās Dieva loģikas atgūšanu, kas tālu no mazākiem vai lielākiem aprēķiniem ir atvērta jauniem horizontiem, atvērta Kristum un Viņa Vārdam”, teica pāvests. “Lai Jaunava Marija un Jāzeps, viņas šķīstais līgavainis, palīdz mums klausīties Jēzu, kurš nāk un lūdz mūs pieņemt Viņu savos plānos un lēmumos”, vēlēja Svētais tēvs.

23 decembris 2019, 09:56