Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests: Laiks mosties no vienaldzības pret brāļiem miega!

Adventa pirmajā svētdienā pāvests Francisks uzrunāja Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus un kopā ar viņiem skaitīja lūgšanu "Kunga eņģelis".

Silvija Krivteža - Vatikāns

Uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” pāvests norādīja, ka “Advents sagatavo mūs Jēzus dzimšanas noslēpuma svinēšanai un atgādina, ka Jēzus nāk pie mums katru dienu un, ka Viņš atgriezīsies godībā laiku beigās”. Francisks skaidroja, ka šāda pārliecība palīdz mums ar paļāvību un cerību raudzīties uz nākotni. Pirmajā lasījumā pravietis Isajs saka, ka “pastarā laikā Kunga nama kalns stāvēs uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē un pacelsies pāri pakalniem, un pie tā plūdīs visas pagānu ciltis” (Is 2,2). Kunga svētnīca ir visu tautu satikšanās vieta. Tāpēc Isaja pravietojumu interprejam kā apsolījumu un pamudinājumu raudzīties uz savu dzīvi kā uz svētceļojumu pie Kristus, kurš dāvā mums mieru.

“[Tie, kuri slāpst pēc taisnības, varēs to atrast tikai ejot Kunga ceļus. Ļaunums un grēks nāk no tā, ka atsevišķi cilvēki un sociālās grupas izvēlas iet pa egoistisku interešu diktētiem ceļiem, kas rada konfliktus un karus. Ja katrs no mums, Kunga vadīti, meklētu labo, tad pasaulē valdītu harmonija, saskaņa un miers. Advents ir brīnišķīga iespēja pieņemt Jēzu, kas nāk kā miera vēstnieks, lai norādītu mums Dieva ceļus.]”

Turpinājumā pāvests Francisks skaidroja, ka Jēzus aicinājums būt nomodā nozīmē rūpēties par to, lai mūsu sirdis būtu brīvas, tīras un gatavas dalīties un kalpot. “Tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs atnāks” (Mt 24,42).

“[Miegu, no kura mums ir jāatmostas, rada vienaldzība, nespēja veidot un uzturēt attiecības ar citiem cilvēkiem, iedomība, nevēlēšanās uzņemties vientuļa, atstāta vai slima brāļa nastu. Jēzus gaidīšana pieprasa no mums modrību. Mēs esam aicināti priecāties par Dieva darbiem, pieņemt Viņa pārsteigumus un nolikt Viņu savas dzīves centrā. Gaidīt nozīmē būt uzmanīgiem pret savu tuvāko, kurš atrodas smagā situācijā, palīdzēt negaidot, kad viņš vai viņa lūgs mums palīdzību. Gaidīt nozīmē iemācīties pirmajiem steigties palīgā, kā Dievs to vienmēr dara ar mums.]”

Uzrunu pāvests noslēdza ar īsu lūgšanu: “Marija, nomodā esošā Jaunava un cerības Māte, palīdzi mums Adventa ceļu veikt ar paceltu skatienu uz “Kunga kalnu” – Jēzu Kristu, kurš pievelk pie sevis visus cilvēkus un visas tautas”.

02 decembris 2019, 10:22