Meklēt

Ledāju kušana antarktīdā Ledāju kušana antarktīdā 

Francisks klimata konferences dalībniekiem norāda uz cilvēka cieņas vērtību

Svētais tēvs adresējis vēstījumu ANO klimata pārmaiņu konferences (COP25) dalībniekiem. Tikšanās notiek Madridē no 2. līdz 13. decembrim. Pāvesta vēstuli konferences atklāšanas laikā nolasīja Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Dažādi starptautiskās kopienas vadītāji aizvien vairāk apzinās to, cik ir svarīgi un nepieciešami kopā strādāt, lai būvētu mūsu kopējo namu – klimata pārmaiņu konferences dalībniekiem adresētajā vēstulē raksta pāvests. Vienlaikus viņš atzīst, ka vārdi tomēr vēl ir pārāk tālu no konkrētiem darbiem. Aizvien pārāk vāja ir šī apziņa, kas liktu atbilstoši atbildēt steidzami nepieciešamās rīcības prasībai, kas izriet no mūsu ziņā esošajiem zinātniskajiem faktiem par klimata pārmaiņām. Šajā kontekstā Francisks aicina konferences dalībniekus nopietni uzdot sev jautājumu, vai var runāt par īstu politisku gribu godīgi, atbildīgi un drosmīgi atvēlēt vairāk cilvēcisko, finansiālo un tehnisko resursu, lai mazinātu klimata pārmaiņu radītās negatīvās sekas un tādā veidā palīdzētu nabadzīgākajām tautām, kas cieš no tām visvairāk.

"Daudzi pētījumi liecina, ka vēl ir iespējams ierobežot globālo sasilšanu", turpinājumā raksta pāvests. Tāpēc ir vajadzīga skaidra, tālredzīga un stipra politiskā griba uzsākt jaunu ceļu, tā sadalot finansiālās un ekonomiskās investīcijas, lai patiešām nodrošinātu visiem cilvēka cienīgas dzīves apstākļus uz planētas, kas būtu "vesela" šodien un rīt.

Romas bīskaps uzskata, ka mūsu laikmets ar tajā notiekošajām klimatiskajām pārmaiņām nostāda mūs liela "civilizācijas izaicinājuma" priekšā. Tas viss liek mums nopietni apzināties un pārdomāt par savu patēriņa un ražošanas modeļu nozīmi, kā arī par audzināšanas un sensibilizācijas procesiem, lai tie vairāk atbilstu cilvēka cieņai. Tātad, no pāvesta teiktā izriet, ka katrā ar klimatu saistītā darbībā vajadzētu vadīties, izejot tieši no cieņas jautājuma. Cilvēka personas cieņa ir jāizvirza kā ikvienas darbības centrālā vērtība. Svētais tēvs novēl, lai konferences dalībnieki savos darbos šādā garā arī vadītos.

Tikšanās otrajā dienā, 3. decembrī, ANO paziņoja, ka 2019. gads būs bijis viens no vissiltākajiem trīs gadiem novērojumu vēsturē kopš 1850. gada.

04 decembris 2019, 14:34