Meklēt

Betlēmes notikuma atveidujums Pāvila VI zālē, Vatikānā Betlēmes notikuma atveidujums Pāvila VI zālē, Vatikānā 

Betlēmes silīte ir "mājas Evaņģēlijs"

"Mūsu mājās iekārtotā Betlēmes silīte ir atgādinājums, ka Jēzus dzīvina mūsu mīlestību, dod mūsu ģimenēm spēku iet uz priekšu un savstarpēji piedot cits citam", sacīja pāvests trešdienas, 18. decembra, vispārējās audiences laikā. Tā kā jau pēc nedēļas svinēsim Kristus Dzimšanas svētkus, Francisks katehēzē aplūkoja jautājumu, kā mēs varam tiem sagatavoties.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

 Uzrunājot Pāvila VI zālē, Vatikānā, sapulcējušos svētceļniekus un ticīgos visā pasaulē, Francisks norādīja, ka vienkāršs, bet efektīvs gatavošanās Ziemassvētkiem veids ir Betlēmes silītes darināšana. "Betlēmes silīte ir kā dzīvs Evaņģēlijs", viņš atgādināja. Pateicoties tai, Evaņģēlijs tiek ienests tur, kur mēs atrodamies – mājās, skolās, darba un atpūtas vietās, slimnīcās, cietumos un pilsētu laukumos. Šajās vietās, kur mēs dzīvojam, silīte mums atgādina kaut ko ļoti svarīgu, proti, ka Dievs nepalika neredzams debesīs, bet ieradās uz zemes, kļuva cilvēks, kļuva bērns. Darināt Betlēmes silīti nozīmē svinēt Dieva tuvību, atklāt, ka Dievs ir reāla, konkrēta un dzīva būtne – uzsvēra Svētais tēvs. Dievs nav tāls kungs vai auksts tiesnesis, bet ir pazemīga Mīlestība. Betlēmes silītē gulošais Bērns mums nodod Dieva maigumu. Dažas Bērna Jēzus statujas ir ar atplestām rokām, tādējādi norādot, ka Dievs ir ieradies, lai mūs apskautu.

“Skaisti ir atrasties Betlēmes silītes priekšā un tur uzticēt Kungam savu dzīvi, runāt ar Viņu par cilvēkiem un visām situācijām, kas mums ir uz sirds, kopā ar Viņu atskatīties uz aizejošo gadu, izteikt Viņam savas gaidas un raizes.”

Līdzās Jēzum redzam Dievmāti un Jāzepu – turpināja pāvests. Mēs varam uzaicināt Svēto Ģimeni arī savās mājās, kur piedzīvojam priekus un raizes, kur ik dienas mostamies, ieturam maltītes un dodamies pie miera, esot līdzās saviem mīļajiem tuviniekiem. Betlēmes silīte ir "mājas Evaņģēlijs" – uzsvēra Francisks. Vārds "Betlēme" tulkojumā nozīmē "maizes māja". Runa ir par silīti un maizes māju. Mēs ierīkojam silīti mājās, kur dalāmies maltītē un mīlestībā. Šī silīte mums atgādina, ka Jēzus ir mūsu barība, Viņš ir dzīvības maize (sal. Jņ 6, 34). Tajā gulošais Bērns uztur dzīvu mūsu mīlestību. Viņš ir tas, kurš dod mūsu ģimenēm spēku iet uz priekšu un savstarpēji cits citam piedot.

Betlēmes silīte mums sniedz vēl kādu dzīves mācību. Šodienas steigā tā ir "aicinājums uz kontemplāciju" – norādīja pāvests. Tā mums atgādina to, cik svarīgi ir apstāties, jo tikai tad, kad apstājamies un garīgi sakopojamies, varam saskatīt un pieņemt to, kas dzīvē ir patiešām svarīgākais. Tikai tad, kad pasaules šķindoņu un trokšņus atstājam ārpus mājas durvīm, varam sadzirdēt Dievu, kurš runā klusumā.

Betlēmes silīte ir aktuāla katrai ģimenei. Francisks pastāstīja, ka vakar kāds viņam uzdāvināja bildīti ar īpašu silīti. Tā bija pavisam neliela ar šādu nosaukumu: "Ļausim mammai atpūsties". Bildītē attēlota iemigusi Dievmāte un līdzās viņai Jāzeps ar Bērnu. "Cik daudzi no jums", atzina Svētais tēvs, "dalāt nakti starp vīru un sievu bērna dēļ, kurš raud un raud. 'Ļaujiet mammai atpūsties' atspoguļo ģimenes, laulības maigumu".

Turpinājumā pāvests atgādināja, ka laikā, kad ik dienas pasaulē tiek ražots tik daudz ieroču un kad redzam tik daudz vardarbības ainu, kas spiežas mūsu acīs un sirdī, Betlēmes silīte ir aktuālāka nekā jebkad agrāk. Betlēmes silīte ir "rokām darināta miera aina". Tādēļ tā ir uzskatāma par "dzīvo Evaņģēliju".

Noslēgumā Francisks norādīja, ka Betlēmes notikuma atveidojums mums sniedz mācību arī par dzīves jēgu. Tajā attēlotās ikdienas dzīves ainas mums atgādina, ka Jēzus ienāk mūsu konkrētajā dzīvē. Tas ir atgādinājums, ka mēs vairs neesam vieni savā ikdienas dzīvē. Jēzus mājo mūsu vidū. Viņš ir kopā ar mums. Ja mēs Viņu pieņemsim, tad viss var mainīties. Pāvests novēlēja, lai Betlēmes silītes ierīkošana kļūat mums par izdevību ielūgt savā dzīvē Jēzu. Iekārtojot savās mājās "Betlēmīti", mēs it kā atvērtu vaļā durvis un teiktu: "Jēzu, nāc iekšā!" Tādā veidā šī tuvība ar Jēzu kļūst patiešām reāla un konkrēta. Ja Viņš iemājo mūsu dzīvē, tad mūsu dzīve atdzimst. Un ja dzīve atdzimst, tad tie patiešām ir Ziemassvētki – piebilda Francisks, jau tagad novēlot visiem "Priecīgus Ziemassvētkus!"

18 decembris 2019, 13:58