Meklēt

Itālijas Katoļu asociācijas bērni tiekas ar pāvestu Itālijas Katoļu asociācijas bērni tiekas ar pāvestu 

Pāvests aicina bērnus būt par maziem "tiltiem" starp debesīm un zemi

Pirmdien, 16. decembrī, pāvests pieņēma audiencē Itālijas Katoļu asociācijas "Azione Cattolica dei Ragazzi" bērnus un pusaudžus, lai apmainītos Ziemassvētku vēlējumiem. Francisks atgādināja, ka Bērns Jēzus ieradās pasaulē, lai nestu Dieva mīlestību, un aicināja klātesošos būt par "tiltu būvētājiem".

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs pateicās bērniem par vēlējumiem un īpaši par lūgšanām, un no savas puses novēlēja, lai Pestītājs padara pilnīgu to prieku, kas šodien ir redzams viņu sejās. Pāvests iedeva viņiem arī "mājasdarbu", proti, viņš aicināja klātesošos Ziemassvētkos nodoties lūgšanai un ar tādu pašu izbrīnu, kāds bija ganiem, uzlūkot Bērnu Jēzu, kurš ieradās pasaulē, lai nestu Dieva mīlestību, kas visu atjauno.

"Jēzus, ar savu piedzimšanu, kļuva par tiltu starp Dievu un cilvēkiem, Viņš samierināja debesis un zemi, atjaunoja visas cilvēces vienotību. Un šodien Viņš prasa, lai arī jūs būtu mazi 'tilti' tur, kur dzīvojat", sacīja pāvests, piebilstot, ka viņi droši vien jau apzinās, ka vienmēr ir jābūvē tilti. "Dažreiz tas nav viegli, bet ja esam vienoti ar Jēzu, tad tas ir iespējams", viņš uzsvēra.

Noslēgumā Svētais tēvs apliecināja, ka lūdz Dievmātes aizbildniecību šiem bērniem un mudināja viņus mācīties no Marijas, ko nozīmē "Ziemassvētki". Dievmāte un Jāzeps var mums patiešām iemācīt, kā ir jāpieņem Jēzu, kā Viņu jāpielūdz un kā Viņam jāseko no dienas dienā.

Atgādinām, ka, pateicoties minētajai asociācijai, daudziem bērniem tiek dota iespēja tuvāk iepazīt Jēzu un labāk izdzīvot Evaņģēliju savā ģimenē, skolā, draudzē, sporta nodarbībās utt. Būdami tur iesaistīti, viņi jūtas vairāk iesaistīti arī Baznīcā un apzinās, ka Jēzus nav kaut kur tālu, bet ir tuvu, viņu vidū. Tas sniedz viņiem lielu prieku. Tādā veidā šie bērni var auglīgāk piedalīties katehisma stundās un Svētajā Misē, iemācās lasīt Evaņģēliju un sekot tā norādēm, un maz pamazām kļūst par misionāriem, kuri atklāj Jēzu citiem.

16 decembris 2019, 15:09