Meklēt

Vizīte Taizemē Vizīte Taizemē 

Pāvests tiekas ar Taizemes budistu virsvadītāju

Tūlīt pēc tikšanās ar Taizemes valstiskajām autoritātēm, diplomātiem un sabiedrības pārstāvjiem, pāvests devās uz vēsturisko Taizemes budistu un viņu augstākā vadītāja rezidenci – Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram templi.

Inese Šteinerte – Vatikāns

Templis ir uzcelts pēc karaļa Ramas V pavēles 1869. gadā. Karalis sekoja tradīcijai, saskaņā ar kuru katram monarham ir jānodrošina savs templis. Tā iekšienē tradicionālā taizemiešu arhitektūra satiekas ar Eiropas gotisko katedrāļu arhitektūru. Kolonnas pie tempļa ieejas atgādina tās, kas redzamas daudzās katoļu baznīcās, bet mozaīkas un apzeltījumi atklāj, cik patiesībā tālu šī ēka atrodas no Vecā kontinenta. No tam raksturīgās arhitektūras paraugiem karalis Rama V ir iedvesmojies savu ceļojumu laikā.

Apļveida pagalma centrā atrodas Chedi – 43 metrus augsts, ar zeltu klāts budistu piemineklis. Tā galotni rotā lodveida lāde, kurā glabājas Budas relikvija. Pie Wat Ratchabophit tempļa atrodas Ramu dinastijas karaļu atdusas vieta un turpat netālu arī kristiešu baznīca. Wat Ratchabophit pāvests Jānis Pāvils II savas vizītes laikā Taizemē, 1984. gada 10. maijā, tikās ar astoņpadsmito budistu virsvadītāju Somdeju Phra Arijavongsagatananu.

Pašreizējais Taizemes budistu galva Somdejs Phra Maha Muneevongs, kuru pazīst arī ar vārdu Umporns Umpa Rovs, ir 20. pēc kārtas. Viņu ir iecēlis šobrīd karaļa tronī esošais Rama X. Taizemes budistu augstākais vadītājs ir dzimis 1927. gadā. 10 gadu vecumā viņš ir kļuvis par mūku-novici. Studējis reliģiskās zinātnes Mahamakutas Budistu universitātē un ieguvis maģistra grādu vēsturē un arheoloģijā Banarasas Hindu universitātē Indijā. Pildījis dažādus pienākumus budistu kopienā. Pirms iecelšanas virsvadītāja amatā bijis vadītājs vienā no tempļiem.

Tiekoties ar Somdeju Phra Maha Muneevongu, pāvests izteica prieku, ka sākot vizīti Taizemē, viņam ir iespēja apmeklēt šo karalisko templi, kas simbolizē vērtības un mācību, kas raksturo šo tautu. “Pie budisma avotiem ir veldzējusies taizemiešu lielākā daļa. Tā ir mācījusies cienīt dzīvību un vecus ļaudis, dzīvot vienkāršu, kontemplācijā balstītu, strādīgu un disciplinētu dzīvi,” atzīmēja pāvests, uzrunājot Taizemes budistu virsvadītāju un klātesošos mūkus. Šīs īpašības ir kā taizemiešu tautas atšķirības zīme. Ne velti taizemieši tiek saukti par “smaida tautu”.

Francisks apliecināja, ka vēlas iet katoļu un budistu priekšgājēju pēdās, attīstot savstarpēju cieņu un draudzību starp abām kopienām. Šai sakarā viņš pieminēja pirms gandrīz 50 gadiem notikušo Taizemes budistu virsvadītāja Somdeja Phra Vanarata, jeb Puna Punassiri un vairāku mūku vizīti Vatikānā, un tikšanos ar pāvestu Pāvilu VI. Vēlāk sekoja pāvesta Jāņa Pāvila II vizīte Taizemē, par kuru jau minēts iepriekš. Pāvestam Franciskam personīgi Vatikānā ir bijis gods pieņemt Wat Pho tempļa mūkus. “Tie ir nelieli soļi,” teica pāvests, “kas palīdz liecināt ne tikai mūsu kopienās, bet arī visai pasaulei, kas tik ļoti ir norūpējusies par šķelšanās un izstumtības veicināšanu, ka tikšanās kultūra ir iespējama.” Svētais tēvs piebilda, ka šādas tikšanās kalpo par atgādinājumu tam, cik svarīgi ir, lai reliģijas aizvien vairāk sevi parādītu kā cerības bākas, kā brālīguma veicinātājas un garantētājas.

Šai ziņā pāvests pateicās taizemiešu tautai, jo, jau sākot kopš kristietības ierašanās Taizemē – apmēram pirms četriem ar pusi gadsimtiem, katoļi, būdami šeit minoritāra grupa, ir varējuši baudīt ticības praktizēšanas brīvību un daudzus gadus dzīvot harmonijā ar saviem brāļiem un māsām budistiem. Francisks apsolīja savu un visas Katoliskās Baznīcas ieguldījumu atvērta un cieņas pilna dialoga stiprināšanā, lai kalpotu mieram un šīs tautas labklājībai. “Pateicoties akadēmiskajai apmaiņai, kas veicina lielāku sapratni, kā arī kontemplācijai, žēlsirdībai un izšķirtspējai,  kas mūsu tradīcijām ir tik līdzīgas, varēsim attīstīt labas “tuvināšanās” stilu,” teica pāvests. Viņš apliecināja, ka tādējādi būs iespējams kaldināt jaunus žēlsirdības projektus starp abu reliģiju piederīgajiem, jo īpaši nabadzīgo, kā arī mūsu kopējā nama labā, kuram tik ļoti tiek nodarīts pāri. Šādā veidā tiks sniegts ieguldījums līdzi jušanas, brālīguma un tikšanās kultūras veidošanā gan uz vietas, gan citās pasaules malās. Pāvests izteica pārliecību, ka šis gājums turpinās nest bagātīgus augļus.

Francisks pateicās Taizemes budistu virsvadītājam par šo tikšanos, novēlēja bagātīgas dievišķās žēlastības viņam personīgi, kā arī vadot sev uzticēto budistu kopienu pa miera un saticības ceļiem. Kā piemiņu par šo vizīti Svētais tēvs Somdejam Phra Maha Muneevongam uzdāvināja mākslinieka Džakomo Kuzumano darinātu keramikas trauku ar Svētā Pētera bazilikas motīvu, virs kura attēlota kriptogramma IHS. Senajās sicīliešu gimenēs šāda veida trauks tika likts galdā kā “dalīšanās” trauks. Atvadoties, pāvests parakstījās viesu grāmatā un nofotografējās kopā ar Taizemes budistu kopienas galvu un 35 Wat Pho klostera mūkiem.

21 novembris 2019, 08:37