Meklēt

Pāvests uzrunā Āzijas valstu bīskapus Pāvests uzrunā Āzijas valstu bīskapus 

Pāvests tiekas ar Āzijas valstu bīskapiem

"Mēs esam izvēlēti būt par kalpiem, nevis priekšniekiem un kungiem”, Taizemes bīskapiem atgādināja pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvesta tikšanās ar bīskapiem noritēja svētīgā mocekļa Nikola Bunkerda Kitbamrunga (1895-1944) sanktuarijā. “Mēs, Taizemes bīskapi, apņemamies brālīga dialoga garā kalpot saviem Āzijas brāļiem un māsām, īpaši trūkumcietējiem un tiem, kuri vēlas satikt Jēzu Kristu un meklē Viņa patiesību” – sveicot pāvestu, teica kardināls Francis Ksavers Kovithavanijs. Bangkokas arhibīskaps norādīja, ka Āzijas valstu bīskapi vēlas dzirdēt Svētā tēva vārdus par “mazā ganāmpulka” ganu lomu Baznīcā un mūsdienu sabiedrībā. Viņi vēlas būt par miera arhitektiem šajā pasaules reģionā, kas ir pieredzējis gan daudzus bruņotus konfliktus, gan arī nabadzības un cilvēktirdzniecības postu. Kardināls Kovithavanijs atgādināja, ka 2020. gadā Āzijas Bīskapu konferenču apvienība (FABC) atzīmēs savas darbības 50. gadadienu. Galvenās svinības notiks Taizemes galvaspilsētā. “Katoliskā Baznīca cenšas parādīt pasaulei, kāda var būt sabiedrība, ja to caurstrāvo Evaņģēlija gaisma”, – sacīja Bangkokas arhibīskaps.

Uzrunā Francisks norādīja uz tikšanās vietas nozīmi. Svētīgais Nikola Bunkerds Kitbamrungs savu dzīvi bija veltījis taizemiešu evaņģelizācijai. Viņš katehizēja arī Laosas un Vjetnamas tautas. Pāvests vēlēja, lai svetīgā mocekļa piemērs palīdz bīskapiem ar atjaunotu degsmi sludināt Evaņģēliju visām Āzijas tautām.

Viena no Āzijas kontinenta rakturīgākajām iezīmēm ir kultūru un reliģiju daudzveidība, piebilda Svētais tēvs. Moderno tehnoloģiju attīstība dāvā milzīgas iespējas, kas atvieglo dzīvi, bet tajā pašā laikā veicina materiālisma un patēriņa pieaugumu, īpaši jauniešu vidū. Svētais tēvs runāja arī par narkotiku, prostitūcijas un cilvēktirdzniecības postu, par migrācijas krīzes dramatiskajām sekām, par sociālo un ekonomisko nevienlīdzību. Francisks mudināja Āzijas bīskapus, sekojot pirmo misionāru piemēram, raudzīties uz savu misiju no plašākas un inovatīvākas perspektīvas, un veicināt brālīgu dialogu.

Pāvests brīdināja no tādu ekleziālo struktūru veidošanas, kas ierobežo evaņģelizācijas dinamismu. Bez autentiska evaņģēliskā gara, bez uzticības savam aicinājumam, katra jauna struktūra īsā laikā var sākt degradēties, atzina Francisks. Viņš aicināja bīskapus lūgties uz Svēto Garu un nemeklēt vietas ar garantētiem panākumiem, bet būt tuvu saviem priesteriem, uzklausīt un palīdzēt tiem, kas pārdzīvo aicinājuma krīzi. “Un dariet to ne kā tiesneši, bet kā tēvi, ne kā menedžeri, bet kā vecākie brāļi”, mudināja Francisks. Tikšanās noslēdzās ar lūgšanu “Kunga eņģelis”. Vienā no saktuārija zālēm pāvests tikās ar Taizemē un citās Āzijas valstīs strādājošajiem jezuītiem.

Āzijas Bīskapu konferenču apvienība izveidota pēc katoļu bīskapu tikšanās ar pāvestu Pāvilu VI, kāda norisinājās 1970. gada novembrī Manilā. Pēc diviem gadiem Svētais Krēsls apstiprināja apvienības statūtus. Tās mērķis ir veicināt kopības garu, solidaritāti, atbildību un sadarbību starp vietējām Bīskapu konferencēm un atsevišķiem bīskapiem. Āzijas Bīskapu konferenču apvienību vada Mjanmas kardināls Čārlzs Bo. 

22 novembris 2019, 11:44