Meklēt

Svētā Mise kopā ar Taizemes jauniešiem Bangkokas katedrālē Svētā Mise kopā ar Taizemes jauniešiem Bangkokas katedrālē 

Pāvests Taizemes jauniešiem: "Draudzība ar Jēzu ir nepieciešamā eļļa, lai apgaismotu ceļu"

“Pasaules vilinošie piedāvājumi apslāpē dzīvības dzirksti, ko mūsos ir iededzis Kungs,” teica pāvests Taizemes jauniešiem. 22. novembra vēlā pēcpusdienā Svētais tēvs celebrēja viņiem veltītu Svēto Misi Dievmātes Debesīs Uzņemšanas katedrālē Bangkokā. Apmēram 10 tūkstošiem jauno cilvēku, kas piedalījās dievkalpojumā, Francisks piedāvāja divas galvenās lietas, kurām sekot dzīvē. Tās ir saknes, kas dziļi iesakņojušās tēvu un vectēvu ticībā un draudzība ar Jēzu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Savās pārdomās pāvests vadījās pēc Evaņģēlija fragmenta par desmit jaunavām, kuras gaida savu Līgavaini. Svētais tēvs apgalvoja, ka tas ir aicinājums iet un raudzīties nākotnē, lai satiktu visskaistāko, ko Dievs mums vēlas dāvāt, proti, “Kristus definitīvo ienākšanu mūsu dzīvē un pasaulē.” Francisks aicināja:

“Sagaidīsim Viņu mūsu vidū ar milzīgu prieku un mīlestību, ar kādu sagaidīt protat tikai jūs, jaunieši! Pirms dosimies Viņu meklēt, apzināsimies, ka Viņš meklē mūs, nāk mums pretim un sauc mūs, aicinot veidot vēsturi, radīt, izgudrot. Iesim uz priekšu ar prieku, jo zinām, ka Viņš tur ir un mūs gaida!”

Francisks pasvītroja, ka Dievam ir plāns priekš katra, lai veiktu savu misiju. Viņš ir pirmais, kurš vēlas uzaicināt mūs uz banketu, kuru esam aicināti sagatavot kopā ar Viņu. Tas ir Viņa valstības bankets, no kura neviens nevar būt izslēgts.

Runājot par desmit jaunavām, kuras tika aicinātas turēt savas lampiņas iedegtas, pāvests atgādināja, ka tas, kas notika ar viņām, var notikt ar visiem kristiešiem, kuri, neraugoties uz ticību, var ļaut sevi pārņemt dzīves negācijām un pazaudēt virzienu:

“Bieži gadās, ka problēmu un šķēršļu priekšā, kuru, kā jūs savā sirdī labi apzināties, ir tik daudz; mīļu cilvēku ciešanu priekšā, vai nespējas priekšā sastopoties ar situācijām, kuras, šķiet, nav iespējams izmainīt, var klusi ielauzties un iefiltrēties neticība un rūgtums, tie var pārņemt mūsu sapņus, atsaldēt sirdi, iznīdēt prieku un likt ierasties par vēlu.”

Vēršoties pie Taizemes jauniešiem, pāvests atgādināja, ka viņi ir brīnišķīgas evaņģelizācijas vēstures mantinieki, kuru ir saņēmuši kā sakrālu dārgumu. Arī Bangkokas katedrāle ir uzticības Kristum zīme. Jauniešu senčus Viņš ir pamudinājis uzcelt templi ar labiem darbiem, vēl skaistāku par šo, un tas ir veidots no dzīviem akmeņiem, lai varētu nest Dieva žēlsirdīgo mīlestību mūslaiku cilvēkiem.

“Dārgie draugi, lai nenodzistu Gara uguns, un jūs varētu dzīvu saglabāt savas sirds skatienu, ir nepieciešams būt labi iesakņotiem mūsu senču ticībā – tēvu, vectēvu un skolotāju ticībā. Taču, ne jau tāpēc, lai paliktu par pagātnes cietumniekiem, bet gan, lai iemācītos to drosmi, kas mums var palīdzēt atbildēt uz jaunajām vēstures situācijām. Viņi savā dzīvē ir izturējuši daudzus pārbaudījumus un ciešanas. Taču, ceļa gaitā ir atklājuši, ka laimīgas sirds noslēpums ir pārliecība, ko rodam tad, kad esam noenkurojušies un iesakņojušies Kristū – Viņa dzīvē, Viņa vārdos, Viņa nāvē un Viņa augšāmcelšanās notikumā.”

Pāvests brīdināja, ka jaunieši, kuri nav ieskaņojušies, krīt bez dzīvības gluži kā koki pēc vētras. “Tāpēc,” teica Francisks, “man sāp sirds redzot, ka daži ļaudis jauniešiem piedāvā veidot nākotni bez saknēm, tā, it kā pasaule sāktos tikai tagad.” Taizemes viesis apgalvoja, ka “iesakņošanās Kristū neļauj iekārdināt sevi pasaules sirēnām”:

“Bez šīs spēcīgās ieskaņošanās izjūtas, varam palikt šīs pasaules “balsu” apdullināti. Tās konkurē savā starpā, lai piesaistītu mūsu uzmanību. Daudzas no šīm “balsīm” ir ļoti vilinošas. Tās piedāvā labi “izpušķotus” priekšlikumus, kuri sākumā šķiet skaisti un piesātināti, bet ar laiku atstāj tikai tukšumu, nogurumu, vientulību un apātiju. Šīs “balsis” pazūd, nodzēšot to dzīvības dzirksti, ko Kungs kādu dienu bija iededzis mūsos.”

Pāvesta Franciska novēlējums jauniešiem attiecas uz nākotni. “Jūs esat jauna paaudze, ar jaunām cerībām, jauniem sapņiem un jauniem jautājumiem,” teica pāvests un aicināja jauniešus saglabāt prieku un nebaidīties ar uzticību raudzīties nākotnē. “Draudzība ar Jēzu ir nepieciešamā eļļa, lai apgaismotu ceļu, jūsu pašu ceļu, kā arī visu to ceļu, kuri atrodas jums apkārt – draugu, kaimiņu, studiju un darba biedru, ieskaitot tos, kuri domā pilnīgi pretēji nekā jūs,” sacīja Francisks jauniešiem.

Svētās Mises noslēgumā pāvests pateicās visiem ceļojuma organizatoriem – valsts autoritātēm, Taizemes Baznīcai, jauniešiem, brīvprātīgajiem, kā arī visiem, kuri gaidīja Svēto tēvu ierodamies šai zemē, ieskaitot slimniekus un cietumniekus. “Lai Kungs jums aizmaksā ar savu mierinājumu un mieru, ko var dot tikai Viņš,” teica Francisks. Bangkokas katedrāles sakristijā viņš pasvētīja arī dažus akmeņus, kas tiks likti par pamatu jaunu baznīcu celtniecībai Taizemē.

Svētā Mise kopā ar jauniešiem bija pēdējais pāvesta vizītes notikums Taizemē. Rīt, 23. novembra rītā, Francisks izlidos uz Japānu, kur ir paredzēti citi nozīmīgi pasākumi un tikšanās. Uzlecošās Saules zemē Svētais tēvs apmeklēs trīs pilsētas – Tokiju, Hirosimu un Nagasaki.

22 novembris 2019, 17:04