Meklēt

Tikšanās ar Taizemes konsekrētajām personām Tikšanās ar Taizemes konsekrētajām personām 

Francisks Taizemē: ko nozīmē būt kristietim?

Kungs mūs paaicināja un sūtīja pasaulē, nevis lai uzliktu cilvēkiem pienākumus un vēl smagākas nastas, kuru viņiem jau tā pietiek, bet lai dalītos priekā un pavērtu jaunu, skaistu un pārsteidzošu apvārsni – sacīja pāvests, piektdienas, 22. novembra, rītā tiekoties ar Taizemes priesteriem, reliģisko ordeņu locekļiem, semināristiem un katehētiem. Viņš aicināja klātesošos iziet no sevis, būt neatlaidīgiem lūgšanā un katrā brālī, katrā atstumtajā un panicinātajā cilvēkā saskatīt Kristus vaiga skaistumu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pirmos evaņģelizācijas pamatakmeņus Taizemē ielika divi dominikāņu misionāri. Kopš tā laika katoļu Baznīca tur turpina savu ceļu. Šodien šajā zemē darbojas 35 sieviešu kongregācijas, kurās ir 1378 māsas, 22 vīriešu kongregācijas ar 456 brāļiem, 7 apustuliskās dzīves biedrības, kuru sastāvā ietilpst 41 loceklis, un trīs mūku ordeņi ar 164 locekļiem.

Ko darīt, lai mūsu apustulāts nestu augļus? – jautāja pāvests, uzrunājot klātesošos. Pirms izklāstīt šo jautājumu, Svētais tēvs pateicās par visās konsekrētajām personām, kuras ar savu ikdienas kluso, uzticīgo un nesavtīgās sevis atdeves moceklību, ir nesušas augļus un bijušas par "cerības apsolījumu". Atgriežoties pie tā, ko īsi pirms viņa savā liecībā teica māsa Benedikta (bijusī budiste), kuru Kungs savaldzināja caur kādu skaistu Dievmātes attēlu, Francisks norādīja, ka, ja konsekrētās personas savā dzīvē nespēj būt atvērtas Kunga pārsteigumiem, tās paliek pusceļā.

“[Kungs mūs paaicināja un sūtīja pasaulē, nevis lai uzliktu cilvēkiem pienākumus un vēl smagākas nastas, kuru viņiem jau tā pietiek, bet lai dalītos priekā un pavērtu jaunu, skaistu un pārsteidzošu apvārsni.]”

Citējot Benediktu XVI, Francisks aicināja nebaidīties mēģināt vairāk un vairāk inkulturēt Evaņģēliju, meklējot aizvien jaunus veidus, kā nodot tālāk Dieva Vārdu, lai cilvēkos rastos vēlēšanās iepazīt Kungu: Kas ir šis vīrs? Kas ir šie cilvēki, kas seko Krustāsistajam?

Pāvests mudināja taizemiešu priesterus, konsekrētās personas un ticīgos lajus iziet no sevis, jo tikai tādā veidā var satikt otru cilvēku. Marijas skatiens liek mums raudzīties vienā virzienā, vērst savu skatu uz Kristus skatienu, lai darītu visu, ko Viņš mums teiks (sal. Jņ 2, 1-12) – norādīja Svētais tēvs, aicinot raudzīties uz katru sastapto cilvēku ar paša Jēzus skatienu. Kristus acis spēj savaldzināt, tāpēc ka to skatiens sniedzas pāri visām šķietamībām un saskata to, kas katrā personā ir visskaistākais. Šis skatiens sarauj visus determinismus, fatālismus un shēmas. Tur, kur daudzi saskata tikai grēcinieku, zaimotāju, nodokļu iekasētāju, ļauna darītāju un pat nodevēju, Jēzus spēj ieraudzīt apustuli. Lūk, tas ir tas skaistums, ko Viņš mūs aicina sludināt – uzsvēra pāvests.

Jēzus mūs aicina atklāt šo skatienu, kas pārveido un spēj "dabūt laukā" no otra cilvēka to labāko. Svētais tēvs klātesošos aicināja ielās sastaptajos cilvēkos saskatīt brāli, apzināties, cik tas ir skaisti, ka varam izturēties pret otru kā pret brāli. Viņš vairs nav bārenis, nav pamestais, atstumtais un nievātais, viņš ir mūsu brālis. Viņš izskatās pēc brāļa, ko ir atpircis Kristus. Lūk, ko nozīmē būt kristietim!

“[Cilvēkos, uz kuriem citi raugās ar nievām, kurus pamet vai uzskata tikai par izmantošanai nolemtu seksuālu objektu, mums ir jāsaskata visu to skaistāko.]”

"Tādā veidā jūs būsiet Kunga dzīvās un darbojošās žēlsirdības konkrētā zīme", piebilda pāvests.

Uzrunas beigu daļā Francisks lielu vērību veltīja lūgšanai, atgādinot, ka no tās ir būtiski atkarīgs apustulāta auglīgums. "Ja mēs nelūdzamies, tad visa mūsu dzīve un mūsu misija zaudē jēgu, spēku un degsmi", viņš uzsvēra, piebilstot, ka dedzību, pie tam, uztur šī divu veidu saskarsme – gan satikšanās ar Kungu, gan satikšanās ar citiem cilvēkiem.

“[Aizņemti ar tūkstošiem darīšanu, centīsimies vienmēr atrast laiku lūgšanai un atcerēsimies, ka Kungs jau ir atpestījis pasauli un mēs esam aicināti kopā ar Viņu padarīt šo pestīšanu sataustāmu.]”

Noslēgumā Vatikāna viesis lūdza priesterus un konsekrētās personas nepadoties kārdinājumam, domājot, ka viņu ir maz. Viņš tos mudināja tā vietā domāt, ka viņi ir niecīgi instrumenti Kunga radošajās rokās. "Maz pamazām Kungs, izmantojot jūsu dzīvi, sarakstīs skaistākās pestīšanas vēstures lappuses šajā zemē", sacīja pāvests.

22 novembris 2019, 11:03