Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests par dramatisko situāciju Dienvidsudānā un Bolīvijā

Francisks paziņoja par savu vizīti Dienvidsudānā, kuru plāno apmeklēt nākamā gada laikā. Viņš aicināja ticīgos lūgties par šo valsti, kurā valda dziļa krīze, kā arī par Bolīviju, kur turpinās protesti.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» pāvests atzina, ka neaizmirstams brīdis bija rekolekcijas asiņainā konflikta izmocītās Dienvidsudānas amatpersonām, kas notika šā gada aprīlī Vatikānā. Francisks mudināja visus politiskajā procesā iesaistītos dalībniekus meklēt to, kas vieno, un pārvarēt to, kas šķir, darot to brālības garā.

“[Pēdējā laikā Dienvidsudānas iedzīvotāji ļoti daudz cieš. Viņi ar lielu cerību gaida labāku nākotni, īpaši, kas attiecas uz pilnīgu konflikta izbeigšanu un ilgstoša miera panākšanu. Es aicinu atbildīgās personas nenogurstoši veicināt dialogu un strādāt miera labā. Es ceru, ka starptautiskā sabiedrība palīdzēs Dienvidsudānas tautai iet pa nacionālā izlīguma ceļu, un aicinu visus lūgties par šo valsti, kas man ir īpaši dārga.]”

Francisks pieminēja arī Bolīviju, kur jau vairākas nedēļas turpinās protesti pret iespējamo krāpšanos prezidenta vēlēšanās. Ielās ir izgājuši miljoniem iedzīvotāju. Šī valsts atrodas uz kara sliekšņa. «Es aicinu visus bolīviešus, īpaši politiskos un sociālos aktīvistus, konstruktīvā garā un bez jebkādiem iepriekšējiem nosacījumiem mierīgi un pacietīgi gaidīt notiekošās vēlēšanu kontroles rezultātus».

Uzrunas noslēgumā pāvests atgādināja, ka svētdien Itālijā tika atzīmēta Pateicības diena par darbu un zemes augļiem. Francisks teica: «Es pievienojos bīskapiem, kuri norāda uz ciešo saikni starp maizi un darbu, aicina veicināt nodarbinātības politiku, kas respektētu katras personas cieņu, stiprinātu solidaritāti un novērstu korupcijas draudus. Darba cilvēkus nedrīkst izmantot. Ir jānodrošina reāls darbs, nevis vergu darbs.»

Pāvests arī atgādināja, ka sestdien, 9. novembrī, Granādā, Spānijā, notika Vissvētākā Sakramenta un Bazvainīgās Jaunavas Marijas misionāro māsu kongregācijas dibinātājas māsas Marijas Emīlijas Rikulmes Zajas beatifikācijas svinības, bet svētdien, 10. novembrī, Portugāles pilsētā Bragā tika svinēta Svētā Mise, pateicoties par Bartolomeja Fernandesa kononizāciju. Jaunās svētīgās dzīve ir lūgšanas un pašaizliedzīgas kalpošanas trūkumcietējiem piemērs. Savukārt jaunais svētais bija dedzīgs savas tautas gans un evaņģelizētājs. Svētā Pētera laukumā sanākušos pāvests aicināja ar aplausiem sveikt svēto sarakstā iekļautos ticīgos.

11 novembris 2019, 10:06