Meklēt

Pāvests tiekas ar jezuītiem Pāvests tiekas ar jezuītiem 

Pāvests jezuītiem: "Stipriniet cerību un veidojiet labāku pasauli!"

Pāvests Francisks ceturtdien pieņēma audiencē jezuītus un viņu līdzstrādniekus, kuri piedalās Jēzus Sadraudzības ordeņa rīkotajā sanāksmē, kas veltīta dažādiem sociālajiem jautājumiem.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Svētais tēvs runāja par kalpošanas nabagiem nozīmi, kā arī norādīja uz nepieciešamību aizstāvēt cilvēktiesības un stiprināt cerību. Viņš uzsvēra, ka Jēzu mēs varam ieraudzīt nabadzīgo, vājo un sabiedrības atstumto cilvēku sejās. Tāpēc pāvests aicināja jezuītus būt tuvu šādiem cilvēkiem un uzņemties rūpes par viņiem. Mūsdienu pasaule ir pilna ar netaisnībām, līdz pat tādam līmenim, ka šodien varam runāt par trešo pasaules karu, kas fragmentāri notiek daudzās valstīs. Atbilde uz šādu situāciju ir lūgšana un uzticīga sekošana Jēzum, skaidroja pāvests.

“[Sekošana Jēzum šādos apstākļos ir liels un smags izaicinājums. Tā iesākas ar apņēmību būt tuvu netaisnības upuriem, lai viņu sejās kontemplētu krustāsisto Jēzu. Tad tiek vērsta uzmanība uz cilvēku konkrētām vajadzībām. Šodien ir nepieciešams pārdomāt par mūsdienu pasaules realitāti, lai atmaskotu to, kas tajā ir ļauns, un meklētu labākus risinājumus. Mums ir vajadzīga «kultūras revolūcija», kas palīdzētu izmainīt mūsu skatījumu uz pasauli un mūsu rīcību. Sociālais ļaunums, kas bieži sakņojas sociālajās struktūrās, vienmēr satur trūdēšanas un nāves iespējas. Tāpēc ir svarīgi sistemātiski strādāt pie struktūru pārveidošanas caur atklātu dialogu īpaši tad, kad tiek pieņemti svarīgi lēmumi, kas attiecas uz vājāko un neaizsargātāko cilvēku dzīvību.]”

Francisks mudināja sava ordeņa brāļus atbalstīt Baznīcas misiju, stiprināt sadarbību ne tikai savā starpā, bet arī ar citām ekleziālajām un sabiedriskajām institūcijām, lai tiktu sadzirdēts nabagu sauciens. Runājot par jezuītu veikto apustulātu sociālajā jomā, pāvests uzsvēra, ka tā mērķis ir stiprināt cerību un īstenot darbības plānus, kas cilvēkiem palīdzētu dziļāk apzināties savas tiesības un veidot labāku nākotni. Svētais tēvs aicināja stiprināt personīgo saikni ar augšāmcelušos Kristu, kļūt par mīlestības kalpiem un cerības sējējiem. «Svētceļojiet dziedot, lai jūsu pūliņi un rūpes par nabagiem un radīto pasauli, neatņemtu jums cerības prieku!» – jezuītiem teica pāvests.

08 novembris 2019, 11:00