Meklēt

Pāvests apmeklē Baznīcas vadīto slimnīcu Bangkokā Pāvests apmeklē Baznīcas vadīto slimnīcu Bangkokā 

Nest Kristus mīlestību, kas dziedina

Tūkstošiem cilvēku priekā gavilēja, pāvestam izkāpjot no sava "papamobile" pie Svētā Luī slimnīcas Bangkokā. Tur, iesākot savu vizīti Taizemē, viņš tikās ar šīs un citu katolisko slimnīcu un karitatīvo centru veselības aprūpes darbiniekiem. Zālē atradās vairāk nekā 700 cilvēku. Tas ir ļoti vērtīgs kalpojums, ko Baznīca sniedz taizemiešu tautai, īpaši, trūkumcietējiem – atzina Vatikāna viesis.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētās slimnīcas darbības vadmotīvs: "Ubi caritas, Deus ibi est" (Tur, kur ir mīlestība, tur ir Dievs). Francisks atgādināja, ka tieši caur tuvākmīlestības darbiem mēs, kristieši, esam aicināti ne tikai parādīt, ka esam mācekļi misionāri, bet arī pārbaudīt savas un savu institūciju sekošanas Kristum uzticību. Tātad, tuvākmīlestība ir mūsu uzticības Kristum mēraukla. "Patiesi es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši", saka Jēzus (Mt 25, 40).

Uzrunājot klātesošos, Svētais tēvs atzina, ka viņu kalpojums neaprobežojas tikai ar veselības aprūpes darbu – ar noteiktām darbībām un noteiktu programmu izpildi. Tas ir kaut kas vairāk. Tas, ko viņi dara, ir viens no cēlākajiem žēlsirdības darbiem. Viņi pieņem un "apskauj" dzīvību tādu, kāda tā ierodas slimnīcas uzņemšanas nodaļā, lai saņemtu īpašas iejūtības pilnu attieksmi, kuras pamatā, savukārt, ir mīlestība un cieņa pret visiem cilvēkiem. "Visi jūs, šīs veselības aprūpes kopienas locekļi, būsiet mācekļi misionāri tad, kad, raugoties uz pacientu, iemācīsieties saukt viņu vārdā", teica pāvests.

Bangkokas Svētā Luī slimnīca tika izveidota pirms 120 gadiem. Francisks tās personālam atgādināja, lai viņu kalpojums kļūtu par aizvien spožāku Baznīcas, kas iziet, zīmi. Baznīca, kas iziet, ir Baznīca, kas, būdama uzticīga savai misijai, nes dziedinošo Kristus mīlestību tiem, kuri cieš.

Mēs visi labi zinām, ka ar slimību vienmēr saistās nopietni jautājumi, un mūsu pirmā reakcija varētu būt sacelšanās un vilšanās – norādīja Svētais tēvs. Tas ir sāpju kliedziens, un tas ir normāli. Arī pats Jēzus cieta sāpes un sauca sāpēs. Lūgšanā mēs pievienojamies Viņa saucienam. Savukārt, vienojoties ar Viņu Viņa ciešanās, mēs atklājam Viņa tuvības spēku. Mēs ieraugām, cik Viņš ir mums tuvu, kad mēs esam vāji un ievainoti. Tas ir mums adresēts aicinājums būt uzticīgiem Viņam, cieši vienoties ar Viņu un Viņa upuri. Tad, kad mums ir grūti, lūgsim, lai Kungs mums dāvā savu mierinājumu – aicināja pāvests, novēlot visus klātesošos Marijas aizbildniecībai un lūdzot, lai viņa tiem pievērš savas žēlsirdības pilnās acis.

Slimnīcas direktors izteica Svētajam tēvam atzinību, sakot, ka viņš ir cilvēks, kurš tur vārdu, kurš pats dzīvo saskaņā ar to, ko sludina. Mīlestība ir labākās zāles gan miesai, gan dvēselei – viņš uzsvēra.

Jāpiebilst, ka Svētā Luī slimnīcas vadība pievērš lielu uzmanību sava personāla nemitīgai formācijai. Tā attīsta tādu jēdzienu kā laime gan savu darbinieku, gan pacientu vidū. Taizemiešu kultūrā tas ir ļoti iesakņots un svarīgs jēdziens. 

Pāvests Bangkokā apmeklē slimnīcu
21 novembris 2019, 08:57