Meklēt

Angelus Angelus 

Mūsu visdārgākais mantojums – mīlestības un žēlsirdības Evaņģēlijs

Kristietis nav baiļu vergs, viņš ir cerības liecinieks – sacīja pāvests, uzrunājot svētdienas, 17. novembra, pusdienlaikā uz lūgšanu "Kunga eņģelis" sapulcējušos ticīgos. Viņš atgādināja, ka Kungs mūs aicina līdzdarboties vēstures veidošanā, kopā ar Viņu veicinot pasaulē mieru.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks parādīja, kā izturēties kristietim pasaulē, kurā valda vardarbība, notiek katastrofas un kari, daudzi cilvēki dzīvo trūkumā un tiek vajāti ticīgie. Liturģiskā gada priekšpēdējai svētdienai veltītajā Evaņģēlija fragmentā Jēzus runā par laiku beigām (sal. Lk 21, 5-19). Atrodoties Jeruzalemes svētnīcas priekšā, Viņš pasludina tās izpostīšanu. Viņš pasaka, ka no šī iespaidīgā un spožā tempļa, ko ļaudis tik ļoti apbrīno, nepaliks ne akmens uz akmens. Tomēr Jēzus nedara zināmu, kad tas notiks. Ļaudīm, kuri par to jautā, Viņš atbild, izmantojot ierasto Bībeles apokaliptisko izteiksmes veidu.

Jēzus izmanto divus šķietami pretējus tēlus. No vienas puses, Viņš runā par virkni baiļpilnu notikumu – par katastrofām, kariem, likstām un vajāšanās, bet, no otras puses, apgalvo, ka "ne mats no jūsu galvas nezudīs". Pirmajā gadījumā mums ir darīšana ar reālistisku skatienu uz pasauli. Pietiek padomāt par daudzajiem kariem, kas šodien notiek, un daudzajām likstām – atgādināja pāvests. Tomēr otrajā gadījumā Jēzus vārdi saistās ar lielu iedrošinājumu. Tie atklāj, kā kristietim izturēties šajā pasaulē, ko iezīmē vardarbība un dažādas nelaimes.

“[Kādai tad jābūt kristieša attieksmei? Tai jābūt cerības uz Dievu attieksmei. Pateicoties tai, mēs neļaujam traģiskajiem notikumiem sevi sakaut. Tieši pretēji, tie kļūst par iespēju liecināt.]”

Turpinot uzrunu, Francisks uzsvēra, ka Kristus mācekļi nevar palikt par baiļu un satraukuma vergiem. Viņi ir aicināti apturēt ļaunuma iznīcinošo spēku, saglabājot drošu pārliecību, ka Kungs viņus vienmēr pavada labajā. Lūk, izteiksmīgā zīme tam, ka Dieva valstība ir mūsu vidū, ka tuvojas tas laiks, kad pasaule būs tāda, kādu to grib Dievs. Viņš, Kungs, vada mūsu dzīvi un zina, kāds ir visu lietu un notikumu beidzamais mērķis. Kungs mūs aicina līdzdarboties vēstures veidošanā, kļūstot kopā ar Viņu par miera veicinātājiem un cerības uz pestīšanas un augšāmcelšanās nākotni lieciniekiem.

Bieži vien ticība liek mums kopā ar Jēzu soļot pa līkumainiem šīs pasaules ceļiem – sacīja pāvests. Taču tas notiek pārliecībā, ka Svētā Gara spēks salieks ļaunuma spēkus un pakļaus tos Dieva mīlestības varenībai. Mīlestība ir pārāka – uzsvēra Francisks. Mīlestība ir stiprāka, tāpēc ka mīlestība ir Dievs. Dievs ir mīlestība.

To apliecina kristīgie mocekļi, kuru šodien ir vairāk nekā Baznīcas pirmsākumos. Viņi, neskatoties uz vajāšanām, ir miera cilvēki. Viņi atstāj mums mantojumu, ko mums pienākas glabāt un sargāt. Tas ir mīlestības un žēlsirdības Evaņģēlijs. Tas ir vislielākais dārgums, kādu mēs jebkad esam saņēmuši, un visefektīvākā liecība, ko varam sniegt saviem laikabiedriem, naidam atbildot ar mīlestību, apvainojumam – ar piedošanu.

“[Arī ikdienas dzīvē, kad mēs tiekam apvainoti, mums sāp. Tomēr mums ir no sirds jāpiedod. Kad mēs jūtamies ienīsti, mums ar mīlestību ir jālūdzas par cilvēku, kurš mūs ienīst.]”

Svētais tēvs novēlēja, lai Vissvētākā Jaunava Marija ar savu mātišķo aizbildniecību atbalsta mūs mūsu ikdienas ticības ceļā, ka mēs sekotu Kungam, kurš ir vēstures vadītājs.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests pastāstīja, ka 16. novembrī Ekvadorā par svētīgu tika pasludināts Jēzus Sadraudzības ordeņa loceklis, priesteris moceklis Emilio Moskozo, kurš tika nogalināts 1897. gadā. Viņš bija lūgšanas apustulis un jauniešu audzinātājs. Francisks novēlēja, lai viņš atbalsta mūs mūsu ticības un kristīgās liecības ceļā.

Pāvests arī atgādināja, ka svētdien Baznīca atzīmē Vispasaules trūkumcietēju dienu. Tai šogad ir izvēlēts temats "Nabagu cerība nekad netiks pievilta" (Ps 9, 19). Svētais tēvs apliecināja, ka savās domās ir vienots ar visiem tiem, kuri pa visu pasauli izkaisītajās diecēzēs un draudzēs rīko solidaritātes iniciatīvas, lai tādējādi varētu realizēties trūkumcietēju cerības. Viņš pateicās arī ārstiem, medmāsām un medbrāļiem, kas šajās dienās aprūpēja trūkumcietējus Svētā Pētera laukumā. "Es pateicos par visām iniciatīvām cietušo un nabagu labā", viņš sacīja, atgādinot, lai nekad nepietrūktu uzmanības šiem mūsu brāļiem un māsām. Noslēgumā Francisks atgādināja, ka jau otrdien sāks apustulisko ceļojumu uz Taizemi un Japānu, un aicināja par to lūgties.

18 novembris 2019, 12:11