Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Lielākais attīstīto zemju drauds – dzīves jēgas zaudēšana

Runāt par mieru un tajā pašā laikā pārdot ieročus – tā ir liekulība. Trešdienas, 27. novembra, vispārējās audiences laikā pāvests atskatījās uz savu 8 dienu ilgo apustulisko ceļojumu pa Taizemi un Japānu. Viņš kārtējo reizi stingri nosodīja kodolieroču ražošanu un pārdošanu. Katehēzes galvenās tēmas – dzīves jēgas zaudēšana un cīņa pret otra cilvēka izmantošanu. Francisks izteica līdzjūtību arī Albānijas iedzīvotājiem sakarā ar tur notikušo postošo zemestrīci.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Tie nav tikai atomieroči, kas apdraud dzīvību. Šodien lielākie attīstīto zemju draudi saistās ar dzīves jēgas zudumu – norādīja pāvests, uzrunājot Svētā Pētera laukumā, Romā, sapulcējušos svētceļniekus un ticīgos visā pasaulē. Vakar vakarā viņš atgriezās no sava apustuliskā ceļojuma pa Taizemi un Japānu. Tā bija "dāvana, par kuru esmu ļoti pateicīgs Kungam", viņš sacīja. Svētais tēvs vēlreiz pateicās abu valstu valdībām un bīskapiem un abu zemju tautām, apliecinot, ka, pateicoties šai vizītei, vēl vairāk pieauga viņa mīlestība pret tām.

Vispārējās audiences laikā pāvests atgādināja, ka Taizemē, kas var lepoties ar savu bagāto garīgo un kultūras tradīciju, viņš iedrošināja sabiedrību turpināt veicināt savstarpējo harmoniju. Budisms ir šīs tautas dzīves un vēstures integrālā sastāvdaļa. Tikšanās ar budistu virsvadītāju bija savstarpējās cieņas izrādīšana un līdzjūtības un brālības veicināšanas piemērs visai pārējai pasaulei. Liecība, ko sniedz Baznīca Taizemē, notiek arī caur kalpošanu slimniekiem un atstumtajiem cilvēkiem. "Mises, ko celebrējām ar Dieva tautu un jauniešiem, laikā mēs piedzīvojām to, ka Jēzus Kristus veidotajā jaunajā saimē ir arī taizemiešu tautas sejas un balsis", sacīja Francisks.

Runājot par vizīti Japānā, pāvests pastāstīja, ka ar bīskapiem runāja par mūsdienu izaicinājumiem – par to, ko nozīmē ganīt šo Baznīcu, kas ir pavisam maza, taču kas nes Jēzus Evaņģēlija dzīvo ūdeni. "Aizstāvēt dzīvību" – tāds bija Svētā tēva vizītes Japānā moto. Tā ir zeme, kurā joprojām palikušas atombumbu radītās rētas. Nagasaki un Hirosimā Francisks lūdzās, tikās ar sprādzienos izdzīvojušajiem un viņu ģimenēm, un stingri nosodīja atomieroču ražošanu un pārdošanu. Uzrunā pie Nagasaki miera pieminekļa, atombumbas sprādziena hipocentra parkā pāvests 24. novembrī sacīja: "Mūsdienu pasaulē, kurā miljoni bērnu un ģimeņu dzīvo necilvēcīgos apstākļos, naudas un līdzekļu izmantošana aizvien iznīcinošāku ieroču ražošanai, modernizēšanai, uzturēšanai un pārdošanai ir atklāts noziegums, kas sauc uz debesīm". Šodienas katehēzes mācībā viņš uzsvēra, ka runāšana par mieru un vienlaicīga ieroču ražošana un pārdošana ir liekulība. Pēc šīs traģēdijas Japāna parādīja vienreizēju spēju cīnīties par dzīvību. Tas pats notika arī nesen – pēc "Trīskāršās katastrofas", tas ir, zemestrīces, cunami un ugunsgrēka atomelektrostacijā, kas notika 2011. gadā.

Turpinājumā pāvests uzsvēra, ka, lai aizstāvētu dzīvību, to ir jāmīl. To darīja Japānas mocekļi – svētais Pāvils Miki un viņa biedri, kā arī daudzi citi vīrieši un daudzas citas sievietes, kas vajāšanu laikos saglabāja savu ticību.

Pirmie iekšējā tukšuma upuri ir jaunieši. Viņi ir pirmie, kuri piedzīvo šo tukšumu un zaudē dzīves jēgu. Tāpēc viena tikšanās Japānā bija veltīta tieši jauniešiem, kuras laikā pāvests uzklausīja viņu liecības un ieklausījās viņu jautājumos. Viņš tos mudināja stāties pretī visām huligānisma formām, pāri darījumiem citiem un agresijai, un uzveikt bailes un noslēgšanos sevī ar atvēršanos Dieva mīlestībai. Cilvēks atveras šai mīlestībai, lūdzoties un kalpojot savam tuvākajam.

Otrā tikšanās ar jauniešiem notika Sofijas universitātē, kur pāvests uzrunāja studentus un profesorus. Tā ir viena no prestižākajām universitātēm visā valstī, un, tāpat kā visas katoļu skolas, ir ļoti novērtēta.

Tokijā Francisks tikās arī ar Japānas imperatoru, valdību un diplomātisko korpusu. Viņš vēlēja, lai Japāna attīsta "satikšanās un dialoga kultūru, ko raksturo gudrība un apvāršņu plašums". "Paliekot uzticīga savām reliģiskajām un morālajām vērtībām, un esot atvērta evaņģēliskajai vēstij, Japāna varēs būt par vadošo zemi taisnīgākai un mierīgākai pasaulei, un par harmonijas starp cilvēku un vidi paraugu", piebilda pāvests. 

Vispārējās audiences noslēgumā pāvests darīja zināmu, ka nākošo svētdien, iesākot Adventa laiku, apmeklēs Grečo, lai lūgtos vietā, kur svētais Asīzes Francisks izveidoja pirmo Betlēmes silīti jeb Betlēmes notikuma atveidojumu. No turienes Svētais tēvs nosūtīs visai ticīgo tautai vēstuli, lai palīdzētu labāk izprast šī Ziemassvētku notikuma atveidojuma nozīmi. "Novēlu jums visiem, lai Adventa laikā Pestītāja gaidas piepilda jūsu sirdi ar cerību un jūs būtu priecīgi, kalpojot vistrūcīgākajiem", piebilda pāvests.

27 novembris 2019, 13:16