Meklēt

2019.11.09 Premio Ratzinger 2019.11.09 Premio Ratzinger 

Francisks pasniedz sava priekšgājēja vārdā nosaukto prēmiju

9. novembrī pāvests Francisks pasniedza Ratcingera prēmiju diviem pētniekiem, tai pašā laikā apliecinādams cieņu pret savu priekšgājēju. Prēmijas saņēmēji – profesors Čārlzs Teilors un teologs, jezuītu tēvs Pols Bere to ir izpelnījušies par sekularizācijas un inkulturācijas padziļinātām studijām.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Čārlzs Teilors ir no Kanādas, Pols Bere – no Burkina Faso. Priesteris Bere ir arī pirmais afrikāņu teologs, kurš saņem Ratcingera prēmiju. Neraugoties uz to, ka abi pētnieki pārstāv atšķirīgas kultūras, tos vieno ļoti līdzīga vēsts – atzina pāvests Francisks.

Uzrunas sākumā Svētais tēvs vēlējās izmantot gadījumu, lai vēlreiz izteiktu cieņas apliecinājumu emeritētajam pāvestam Benediktam XVI – teologam Ratcingeram, kura vārdā nosaukta šī prēmija. Viņš teica:

“Esam viņam pateicīgi par mācību un piemēru, ko viņš mums devis, kalpojot Baznīcai, domājot, studējot, klausoties, veicot dialogu, lūdzoties, lai mūsu ticība būtu dzīva un apzinīga, neraugoties uz laiku un situāciju pārmaiņām, un lai ticīgie prastu liecināt par savu ticību valodā, ko saprot viņu laikabiedri, kā arī uzsākt ar viņiem dialogu, lai kopā meklētu ceļus, kā mūsdienās satikt Dievu.”

Francisks apgalvoja, ka tāpēc dialogs ar dažādām kultūrām, kas mainās, ir “teoloģijas pienākums”. Kas attiecas uz sekularizāciju, pāvests uzsvēra, ka tas ir liels izaicinājums Baznīcai. Ne jau velti Benedikts XVI sava pontifikāta laikā par prioritāti izvēlējās “no jauna pasludināt Dievu laikā, kurā šķiet norietam daudzo cilvēces plašumu apvārsnis.” Francisks pateicās profesoram Teiloram par viņa dziļo sekularizācijas fenomena analīzi. Svētais tēvs atzīmēja, ka tā kalpo par orientieri, cenšoties rast pareizo attieksmi, lai liecinātu, paustu, sludinātu un dzīvotu saskaņā ar ticību mūsu dienās.

Pievēršoties tēva Pola Beres devumam, pāvests pieminēja ticības gigantus, kādus pirmajos kristietības gadsimtos ir devis Āfrikas kontinents. Diemžēl, laikam ritot, islāma klātbūtne un kolonizācija ir aizšķērsojusi īstu kristīgās vēsts inkulturāciju Melnajā kontinentā. Tāpēc teoloģija šeit vēl ir jauna, tomēr tā ir arī dinamiska un daudzsološa. Tēvs Bere ir devis lielu ieguldījumu, interpretējot Vecās Derības tekstus Āfrikai raksturīgajā “mutvārdu” kultūrā.

Prēmijas pasniegšanas ceremonijas noslēgumā Francisks atzīmēja, ka gan profesors Teilors, gan tēvs Bere, sekojot teologa Jozefa Ratcingera – emeritētā pāvesta Benedikta XVI mācībai, ir centušies rast ceļu pie Dieva un būt Patiesības līdzstrādnieki.

12 novembris 2019, 18:45