Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Franciska pārdomas par nāvi un mūžīgo dzīvi

10. novembra pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējās svētceļnieki un Romas iedzīvotāji, lai noklausītos pāvesta uzrunu, ko viņš teica pirms lūgšanas «Kunga eņģelis».

Silvija Krivteža - Vatikāns

Parastā liturģiskā laika 32. svētdienai paredzētais Evaņģēlija lasījums Francisku rosināja uz pārdomām par nāvi un mūžīgo dzīvi, kurai gatavojamies caur lūgšanu, labiem darbiem un evaņģēliskām izvēlēm. Šodien mēs esam aicināti pārdomāt par eshataloģiskām lietām, jo dzīvojam laikā, kad mums tiek piedāvātas plašas zināšanas par kosmosu, bet trūkst gudrības par mūžīgo dzīvi, kas ir cilvēka dzīves mērķis, teica pāvests.

Svētais tēvs atgādināja, ka šīs zemes dzīve nav vienīgā realitāte. Eksistē arī cita dzīve, kurā nebūs ne ciešanu, ne nāves, un kurā pilnībā atklāsies, ka mēs esam Dieva bērni. Evaņģēlija autors raksta, ka pie Jēzus piegāja daži saduceji, kuri noliedz augšāmcelšanos, un Viņam uzdeva āķīgu jautājumu. Turpinot uzrunu, pāvests teica:

“[Jēzus pārliecinošie vārdi par augšāmcelšanos pilnībā balstās uz ticības Dievam, kas ir dzīvības Dievs. Patiesi, zem saduceju jautājuma slēpjas dziļākas nozīmes jautājums. Runa nav tikai par to, kuram no septiņiem vīriem šī atraitne būs sieva, bet par to, kam piederēs viņas dzīve. Tas ir jautājums, kas attiecas uz visu laiku cilvēkiem, arī uz mums – kas notiks ar mūsu dzīvi pēc šīs zemes svētceļojuma un vai tā piederēs iznīcībai un nāvei? Jēzus stingri atbild, ka dzīve pieder Dievam, kas mūs mīl un rūpējas par mums tik ļoti, ka savu vārdu vieno ar mūsējo. Viņš ir «Ābrahama Dievs, Īzāka Dievs un Jēkaba Dievs». Un Viņš nav mirušo, bet dzīvo Dievs, jo visi Viņam dzīvo.]”

Francisks norādīja, ka dzīve ir tur, kur ir mīlestība, brālība, komūnija. Ja tā tiek vienota ar Kristu, tad šāda dzīve ir stiprāka par nāvi. Dzīves nav tur, kur ir egoisms. Pāvests aicināja lūgt Vissvētāko Jaunavu Mariju, lai palīdz mums izdzīvot savu dzīvi kā sagatavošanās laiku mūžīgajai dzīvei. 

11 novembris 2019, 11:08