Meklēt

Draudžu evaņģelizācijas šūniņu dibinātājs, pr. Pjērdžordžo Perini Draudžu evaņģelizācijas šūniņu dibinātājs, pr. Pjērdžordžo Perini 

Evaņģelizācijas šūniņas – draudžu vitalitātes avots

Pirmdien, 18. novembrī, pāvests pieņēma audiencē draudžu evaņģelizācijas šūniņu grupas un pateicās šūniņu dibinātājam, priesterim Pjērdžordžo Perini par viņa nenogurstošo evaņģelizācijas darbu. Svētais tēvs aicināja klātesošos savā tikšanās ar Kristu pieredzē dalīties ar citiem.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Draudžu evaņģelizācijas šūniņu sistēma radās 1987. gadā, pateicoties minētā priestera, kurš kalpoja Milānā, iniciatīvai. Ar mērķi labāk veikt evaņģelizācijas darbu un atdzīvināt draudzes, viņš ieviesa šo pastorālo metodi sākumā savā draudzē, bet jau drīz vien tā izplatījās pa visu Itāliju un citām zemēm. 2009. gada 2. aprīlī Pontifikālā Laju padome ar dekrētu atzina šūniņu sistēmu kā starptautisku iestādījumu.

Pāvests tikšanās laikā atgādināja Kristus vārdus "Es jūs izredzēju un liku, lai jūs ietu un nestu augļus, un lai jūsu augļi paliktu" (Jņ 15, 16) un paskaidroja, ka Jēzus nesolīja, ka mācekļi redzēs sava darba augļus, bet, ka tie paliks. Mēs varam savām acīm redzēt to, cik liela un bezgalīga pret mums ir Dieva mīlestība. Ja mēs būsim uzticīgi un dzīvosim nomodā, tad Viņš ļaus mums redzēt arī sava darba augļus – piebilda Francisks.

Svētais tēvs aicināja klātesošos nebaidīties no jaunām lietām un grūtībām, no kurām evaņģelizācijas ceļā nevaram izvairīties. Taču tās nedrīkst palēnināt mūsu gaitu. Pāvests aicināja nezaudēt entuziasmu un pagurumā lūgt Svēto Garu, kurš ir Mierinātājs. Vājumā sajūtiet kopienas spēku! – viņš mudināja.

Draudžu vitalitātes mēraukla ir iziešana pretī cilvēkiem, satikšanās ar viņiem tur, kur viņi dzīvo un strādā. Ja mēs savā dzīvē satikām Kristu, tad mēs nevaram Viņu paturēt tikai sev – uzsvēra Francisks. Svarīgi, lai mēs šajā pieredzē dalītos arī ar citiem. Tas ir evaņģelizācijas galvenais ceļš. Kad Jēzus redzēja Pēteri, Andreju, Jēkabu un Jāni strādājam ezera krastā un uzlūkoja viņus, viņu dzīve izmainījās (sal. Lk 5, 1-11). Tas pats notiek arī mūsdienās. Kad satikšanās ir kristīgās mīlestības auglis, tad cilvēka dzīve izmainās, jo tādā veidā tiek dziļi aizskarta viņa sirds.

18 novembris 2019, 15:13