Meklēt

Audiencē pie pāvesta Baznīcas mūzikai veltītā kongresa dalībnieki Audiencē pie pāvesta Baznīcas mūzikai veltītā kongresa dalībnieki 

Caur mūziku pie Dieva

Sestdien, 9. novembrī, ar audienci pie pāvesta noslēdzās Pontifikālās Kultūras padomes rīkotais trešais starptautiskais kongress "Baznīca, mūzika, interpretētāji. Nepieciešamais dialogs". Simpozijā, kas notika Vatikānā no 7. līdz 9. novembrim, piedalījās arī Latvijas pārstāves. Šodienas uzrunā Francisks pievērsās iezīmēm, kādām vajadzētu raksturot labu interpretētāju jeb "tulku", un aicināja katru kristieti kļūt par Evaņģēlija un Dieva skaistuma liecinieku.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Labam interpretētājam, atrodoties mākslas darba priekšā, kas nav viņa darbs, ir jābūt pazemīgam – norādīja Svētais tēvs. Viņam ir "jāiztulko" autora rakstīto. Mūzikas interpretētājam ir daudz kas kopīgs ar Bībeles pētnieku, ar cilvēku, kurš lasa Dieva Vārdu, un globālākā nozīmē – ar visiem tiem, kuri tiecas skaidrot laika zīmes, vai arī ar tiem, kuri ir atvērti otram cilvēkam, ieklausās viņā un mēģina veidot ar viņu atklātu dialogu. "Īstenībā, katrs kristietis ir Dieva gribas interpretētājs savā dzīvē", uzsvēra pāvests. Katra kristieša pienākums ir mēģināt izprast, kāda viņa dzīvē ir Dieva griba. Šajā ziņā izcils paraugs ir Vissvētākā Jaunava Marija un daudzi svētie.

Lai izprastu kādu mūzikas skaņdarbu, ir vajadzīgs "dialogs" starp pašu skaņdarbu, tā autoru un interpretētāju. Katram interpretētājam šis dialogs atšķirsies, tomēr no tā būs atkarīgs skaņdarba izpildījums. Piemēram, Baha skaņdarbu mēs dzirdēsim atšķirīgi, kad to izpildīs dažādi pianisti. Nekad nedrīkst aizmirst šo būtisko aspektu – uzsvēra Francisks.

Māksliniekam, interpretētājam un klausītājam ir tā pati vēlme, proti, atklāt, ko skaistums, mūzika, māksla ļauj mums iepazīt no Dieva. Un mūsdienu cilvēkiem varbūt vairāk nekā jebkad agrāk tieši tas ir ļoti vajadzīgs – atzina pāvests. Mūsdienu pasaulei ir būtiski, lai tiktu interpretēta šī [Dieva] realitāte. Noslēgumā Francisks novēlēja, lai katrs kļūst "par aizvien labāku Evaņģēlija un tā skaistuma, ko Dievs Tēvs mums ir atklājis Jēzū Kristū, interpretētāju".

Trīs dienu ilgās tikšanās laikā dažādu zemju mūziķi, augstskolu docētāji, filozofi, teologi un Bībeles speciālisti diskutēja par sakrālās mūzikas interpretāciju un interpretētāja lomu. Piektdienas, 8. novembra, vakarā viņi pulcējās gleznainajā Siksta kapelā, lai piedalītos kopīgās vesperēs.

Atgādinām, ko pāvests Francisks sacīja 2017. gada martā, uzrunājot pirmā simpozija dalībniekus: "Iedrošinu jūs nepazaudēt no sava redzes loka šo svarīgo mērķi, proti, palīdzēt liturģiskajai asamblejai un Dieva tautai ar visām maņām – ar fiziskām un garīgām maņām nojaust Dieva noslēpumu un piedalīties tajā. Sakrālajai mūzikai un liturģiskajai dziesmai pienākas sniegt mums Dieva godības, Viņa skaistuma un Viņa svētuma izjūtu".

09 novembris 2019, 15:27