Meklēt

2019.11.14 Convegno Promoting Digital Child Dignity 2019.11.14 Convegno Promoting Digital Child Dignity 

Apvienoties cīņā par bērnu aizsardzību internetā

"Nepilngadīgo cieņas aizsardzība digitālajā pasaulē" – ceturtdien, 14. novembrī, pāvests pieņēma audiencē šim jautājumam rīkotā simpozija dalībniekus. Francisks atzina, ka bērnu cieņas aizsardzība digitālajā pasaulē ir tik kompleksa problēma, ka tajā ir nepieciešama visu – zinātnieku un tehnologu, uzņēmēju un ekonomistu, juristu, politiķu un drošības dienestu darbinieku, skolotāju un psihologu, kā arī reliģisko un morālo līderu iesaistīšanās.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

14. un 15. novembrī Romā notiek Pontifikālās Zinātņu akadēmijas rīkotā tikšanās, kas ir veltīta bērnu aizsardzībai digitālajā pasaulē un cīņai ar nepilngadīgo seksuālo izmantošanu. Saietā piedalās aptuveni 80 dalībnieki. Viņu vidū ir politiskie un reliģiskie līderi, tiesneši, starptautisko un nevalstisko organizāciju, kā arī tādu gigantisko uzņēmumu kā Microsoft, Apple, Amazon un Facebook pārstāvji.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju straujā attīstība paver, bez šaubām, jaunas lieliskas iespējas nepilngadīgajiem un viņu izaugsmei, bet reizē nostāda mūs nopietna izaicinājuma priekšā – norādīja pāvests. Runa ir par to, kā attīstīt drošu pieeju šīm tehnoloģijām, nodrošinot bērniem veselīgu un mierpilnu attīstību. Izplatoties nepilngadīgo ļaunprātīgai izmantošanai, pornogrāfijai internetā, cilvēktirdzniecībai, rodas jautājums, ko darīt un kādus mērus pieņemt, lai to visu apturētu?

Vēršoties pie zinātniekiem un pētniekiem, Francisks uzsvēra, ka vispirms ir skaidri jāsaskata draudu, kuriem mums pienākas stāties pretī, būtība un apmēri. Izzināšanas lauks ir plašs un sarežģīts. Līdz ar to nedrīkst samierināties ar vispārīgām un virspusējām zināšanām, bet ir jāsāk ar nopietnu pamatu ielikšanu nepilngadīgo aizsardzības jomā un pamatīgu lietas izzināšanu.

Vēršoties pie komunikāciju darbiniekiem, viņš norādīja, ka ir jāizplata un jāveicina apziņa par riskiem, kādi slēpjas nekontrolētā tehnoloģiju attīstībā. Jautājums ir ārkārtīgi nopietns, un tam ir cieša saistība ar sekām nākotnē. Pagaidām mēs to, diemžēl, vēl pa īstam neapzināmies. Šajā ziņā liela atbildība gulstas uz medijos strādājošo pleciem.

Turpinājumā Francisks atgādināja, ka, protams, nepietiek tikai saprast, bet ir steidzami jārīkojas. No vienas puses, digitālā pasaule tiek uztverta kā neierobežotas izteiksmes un komunikācijas telpa, no otras – saskaramies ar jautājumu par tehnoloģiju atbildīgu izmantošanu un to ierobežojumiem. Līdz ar aizvien izsmalcinātākiem ziņu kriptēšanas veidiem, kā rezultātā to kontrole kļūst ļoti sarežģīta vai pat neiespējama, neierobežotas vārda brīvības aizsardzības idejai pievienojas arī ideja par privacy jeb privātuma aizsardzību. "Tāpēc ir jāatrod vajadzīgais līdzsvars starp leģitīmo iespēju izmantot savu izpausmes brīvību un sabiedriskajām interesēm rūpēties par to, lai digitālie līdzekļi netiktu izmantoti kriminālnoziegumu pret mazgadīgajiem pastrādāšanai", sacīja pāvests.

Runājot par iespējamajiem mēriem, pirmkārt, viņš norādīja, ka cilvēku brīvības un privātuma aizsardzībai, kas ir svarīgi labumi, ir tomēr jābūt harmonijā ar sabiedrības kopējo labumu. No tā izriet, ka tiem, kuru rokās ir vara, jābūt iespējai efektīvi rīkoties, lai stātos pretī jebkādām kriminālām darbībām, kas apdraud bērnus un viņu cieņu. Otrkārt, Francisks norādīja, ka atbildība gulstas arī uz lielo kompāniju, kas ražo un izplata digitālos instrumentus, pleciem. Šīm kompānijām ir jādomā ne vien par likumu ievērošanu, bet arī jāraugās, kādā virzienā notiek viņu izraisītā tehnoloģiskā attīstība. Kompānijas, kas nodod klientu rokās jaunos "gadžetus", ir atbildīgas par nepilngadīgajiem, viņu integritāti un nākotni.

Pat ja šie izaicinājumi ir sarežģīti, tomēr pastāv dažādi darbības lauki – atzina pāvests. Šajā sakarā viņš minēja, piemēram, Austrālijas valdības tā saukto Safety by Design iniciatīvu un dažādu valstu likumdevēju centienus panākt, lai uzņēmumi, kas nodrošina mobilo ierīču lietošanas iespēju, obligāti pieprasītu apstiprināt savu klientu vecumu. Tādējādi nepilngadīgajiem tiktu liegta pieeja pornogrāfiskiem saitiem. Šodien nepilngadīgie pārsvarā izmanto viedtālruņus, un filtri, kas tiek izmantoti datoriem, ir kļuvuši neefektīvi. Pētījumi rāda, ka vidējais vecums, kādā bērni pirmo reizi piekļūst pornogrāfiskiem materiāliem, šobrīd ir 11 gadi, un tam ir tendence samazināties. To nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut – uzsvēra Francisks.

Lai gan vecāki ir pirmie atbildīgie par savu bērnu audzināšanu, tomēr jāņem vērā arī tas, ka, neraugoties uz viņu labo gribu, šodien viņiem kļūst aizvien grūtāk izkontrolēt, kā bērni izmanto elektroniskās ierīces. Tādēļ industrijai vajadzētu sadarboties ar vecākiem. Lietotāju vecuma noteikšanu nevajadzētu uzskatīt par privātuma tiesību pārkāpšanu, bet – par svarīgu soli nepilngadīgo efektīvas aizsardzības ceļā.

Tehnoloģiskās iespējas kļūst aizvien plašākas. Šodien daudz tiek runāts par tā sauktā mākslīgā prāta lietotnēm. Kaitīgu attēlu identificēšana un izņemšana no apgrozības, izmantojot aizvien izsmalcinātākus algoritmus, ir ļoti svarīgs pētniecības lauks, kurā zinātniekiem un digitālās pasaules darbiniekiem jāturpina neatlaidīgi strādāt, lai tādējādi apturētu jauno instrumentu perversu izmantošanu. Šajā sakarā pāvests vērsās ar aicinājumu pie informātikas inženieriem, lai viņi justos kā pirmie atbildīgie par nākotnes veidošanu. Viņu pienākumos ietilpst algoritmu ētiska izstrāde.

Francisks atzina, ka tehnoloģiskā un digitālās pasaules attīstība ir, protams, saistīta ar milzīgām ekonomiskajām interesēm. Nevar noliegt, cik spēcīgi šīs intereses tiecas noteikt uzņēmumu stratēģiju. Tomēr ir svarīgi arī finanšu un ekonomiskajā pasaulē pievērst aizvien lielāku uzmanību nepilngadīgo efektīvai aizsardzībai. Jaunatnes droša un veselīga izaugsme ir cēls mērķis, kura dēļ ir vērts strādāt, un tas ir daudz vairāk vērts nekā tikai ekonomiskā peļņa – uzsvēra pāvests.

Cilvēka radošās un prāta spējas ir apbrīnojamas, tomēr tās ir jāvirza personas integrālā labuma virzienā, ietverot visu cilvēka dzīvi, sākot jau no bērnības. Katrs skolotājs un vecāks to labi apzinās. Tāpēc viņiem ir jāsniedz palīdzīga roka. Šajā ziņā liela nozīme ir reliģiskajam skatījumam un iedvesmai, kam ir universāls tvēriens, jo, no reliģiskā viedokļa, cilvēka cieņas respektēšana pamatojas Dieva, viņa Radītāja un Pestītāja, lielumā un svētumā. Līdz ar to minētajā bērnu cieņas aizsardzības laukā svarīgu ieguldījumu var dot arī reliģiskie un morālie līderi.

Nepilngadīgo aizsardzības digitālajā pasaulē lietā kopīgiem spēkiem ir jāiesaistās mums visiem kā Dieva mīlestības pret katru cilvēku lieciniekiem. "Mums ir jāizskauž no zemes virsmas vardarbība un jebkāda bērnu izmantošana", sacīja pāvests. "Paskatīsimies viņiem acīs!" viņš mudināja. "Tās ir jūsu meitas un tie ir jūsu dēli. Mums viņus ir jāmīl kā Dieva mākslas darbu un [Dieva] bērnus. Viņiem ir tiesības dzīvot kārtīgu dzīvi. Mums ir jādara viss iespējamais, lai viņiem būtu iespēja to dzīvot".

14 novembris 2019, 15:18