Meklēt

Ceļā uz sinodi Ceļā uz sinodi 

Vatikānā sākas Amazones bīskapu sinode

Pirmdienas, 7. oktobra, rītā Amazones reģionam veltītās Bīskapu sinodes dalībnieki devās procesijā no Svētā Pētera bazilikas uz Sinožu aulu Vatikānā, kur pāvests atklāja sinodes darbus. Uzrunā viņš norādīja uz sinodes četrām dimensijām – pastorālo, kultūras, sociālo un ekoloģisko dimensiju.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pa ceļam Francisks uz brīdi apstājās Svētā Pētera laukumā, lai kopā ar sinodes dalībniekiem palūgtos un sasveicinātos ar Amazones reģiona iezemiešu pārstāvjiem. Iezemieši piedalījās procesijā ne tikai ar savām tradicionālajām dziesmām, bet arī nesa dažādus instrumentus un lietas, kas simbolizē viņu vēsturi un kultūru. Apkārt bija redzami plakāti, kas atgādināja par integrālo ekoloģiju, kā arī bija veltīti tiem, kuri, aizstāvot Amazones zemes, atdeva savu dzīvību.

Sinožu zālē pāvests pateicās visiem par lielo sagatavošanās darbu, norādīja uz jau minētajām četrām dimensijām un uzsvēra, ka turpmāko darbu galvenais vadītājs būs Svētais Gars. Viņš mudināja klātesošos izvairīties no prozelītisma un "ideoloģiskām kolonizācijām", un respektēt iezemiešu tautu vēsturi un autentisko kultūru. Ideoloģijas ir bīstams ierocis – viņš atgādināja. "Mēs neesam šeit ieradušies, lai izgudrotu sociālās attīstības vai kultūras saglabāšanas programmas", teica Francisks. "Mēs esam šeit, lai kontemplētu, izprastu un kalpotu [Amazones] tautām. Un to darīsim sinodālā stilā". Svētais tēvs mudināja pieiet Amazones realitātei "ar kristīgu sirdi" un uzlūkot to "ar mācekļu un misionāru acīm".

Pieskaroties sinodes darba dokumentam "Instrumentum laboris", pāvests atgādināja, ka tā saturs darbu gaitā mainīsies. Tas ir tikai "izejas punkts" ceļā, kura vadītājs būs Svētais Gars. Būt Sinodē nozīmē ieiet procesā, kas nenozīmē aizņemt zālē vietu, bet – būt kā Mātes Baznīcas siltuma apņemtiem bērniem, izkopjot brālības garu un esot delikātiem un prātīgiem arī saskarsmē ar ārpasauli, lai izvairītos no pārpratumiem.

07 oktobris 2019, 13:06