Meklēt

Svētā Pāvila kongregācijas māsas Svētā Pāvila kongregācijas māsas 

Laiks pievērsties būtiskajam

Šajos sarežģītajos un smagajos laikos vairāk nekā jebkad agrāk ir vajadzīga ticība – sacīja pāvests, piektdien, 4. oktobrī, tiekoties ar Svētā Pāvila kongregācijas māsām. Francisks viņas aicināja pievērsties būtiskajam.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Svētais tēvs atgādināja, ka gan katra atsevišķā cilvēka, gan tautas pestīšanas vēsture sakņojas gatavībā doties ceļā, atstāt savu ierasto vidi un iet, darot to, nevis pēc savas iniciatīvas, bet atbildot Dieva aicinājumam. "Ne jūs mani izvēlējāt, bet es jūs izvēlēju", saka Jēzus (Jņ 15, 16). Un tas attiecas ne tikai uz aicinājumu, bet arī uz mūsu tagadni un nākotni: "Bez manis jūs neko nespējat darīt" (Jņ 15, 5).

Francisks atzina, ka šobrīd konsekrētā dzīve, iespējams, piedzīvo "sasalumu". Aicinājumu trūkums, novecošana, uzticības apsīkšana. Šajā situācijā liels izaicinājums ir iziešana cauri "ziemai", lai atkal uzplauktu un nestu augļus. Sabiedrības atsalums, kas reizēm ir manāms arī Baznīcā un pat konsekrētajā dzīvē, mums liek atgriezties pie saknēm. Pāvests piebilda, ka šis "sasaluma" laiks tomēr nav neauglīgs laiks. Tā ir izdevība pievērsties būtiskajam. Viņš vēlēja, lai māsām nekad nepietrūktu misionārās drosmes un lai viņas vienmēr apzinās, ka misiju darba galvenais varonis ir Svētais Gars.

Francisks aicināja māsas doties pasaules ceļos ar kontemplatīvu un mīlestības pilnu skatienu uz mūsdienu cilvēkiem, kuri ir izslāpuši pēc Evaņģēlija Labās vēsts. Viņiem ir vajadzīga empātija un līdzjūtība. Pāvests mudināja māsas veltīt visus savus spēkus evaņģelizācijas kalpojumam, būt misionārēm ar savas Kristū iesakņotas dzīves liecību, evaņģelizēt, izmantojot mūsdienu sociālās komunikācijas līdzekļus. Tas viss nebūtu iespējams bez ticības – viņš uzsvēra. Šajā sakarā Francisks atgādināja par Ābrahama, Marijas un Pētera ticību.

Paguruma un vilšanās brīdī Dievs vēršas pie pravieša Elija un pavēl viņam, sakot: "Celies un ēd!" (1 Ķēn 19, 5). Šie vārdi ir adresēti arī mums – sacīja pāvests. "Neļaujiet nogurumam un rezignācijai sevi apturēt!" Francisks iedrošināja atdzīvināt ticības dāvanu, vienmēr ļaujot Dieva Vārdam sevi apgaismot.

04 oktobris 2019, 16:22