Meklēt

Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis" 

Iziet no sevis, lai ļautu spīdēt Evaņģēlija gaismai

Uzrunājot svētdien, 27. oktobrī, uz lūgšanu "Kunga eņģelis" sapulcējušos svētceļniekus, pāvests atskatījās uz trīs nedēļas ilgo Bīskapu sinodi un aicināja ticīgos iziet no sevis, lai ļautu visapkārt atspīdēt Evaņģēlija gaismai.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

No Amazones mūs ir sasniedzis nabagu un zemes sauciens. Pēc šīm trīs nedēļām nevaram izlikties, ka to nedzirdējām – teica pāvests. Nabagu balsis, kā arī daudzu citu – Baznīcas ganu, jauniešu, zinātnieku balsis liek mums nepalikt vienaldzīgiem. Mēs bieži dzirdējām teicienu "vēlāk būs par vēlu". Šis teiciens nedrīkst palikt tikai par saukli.

Francisks atgādināja, ka "sinode", kā jau to izsaka pats vārds, nozīmē "iet kopā", un pēc sinodes, pēc tam, kad "esam veikuši kopīgu ceļu", katram no mums jāpajautā sev, ko mēs labu darām Evaņģēlija labā.

Komentējot šai dienai veltīto Evaņģēlija fragmentu par muitnieku un farizeju, kuri ienāca dievnamā lūgties, pāvests norādīja, ka mums ir pazemīgi jānostājas Kunga priekšā un centrālā vieta savā dzīvē jāierāda Viņam. "Mēs varam sludināt tikai to, kas tiek izdzīvots", viņš uzsvēra. Un, lai mēs dzīvotu, sekojot Jēzum, lai dzīvotu saskaņā ar Evaņģēliju, mums ir jāiziet no sevis. "Mēs sajutām pamudinājumu doties jūrā, pamest savu drošo ostu komfortablos krastus, lai nonāktu dziļajos ūdeņos – nevis purvainajos ideoloģiju ūdeņos, bet atklātā jūrā, kurā Gars mūs aicina iemest tīklus", teica pāvests.

Kas attiecas uz priekšā stāvošo ceļu, Svētais tēvs aicināja ticīgos lūgt Vissvētākās Jaunavas Marijas aizbildniecību, kura tiek "godināta un mīlēta kā Amazones Karaliene". Viņa par tādu kļuva, nevis "iekarojot, bet inkulturējoties". Viņa kā pazemīga un drošsirdīga māte kļuva par savu apspiesto bērnu aizstāvi. Runājot par kultūru, pāvests piebilda, ka nav vienas standarta kultūras, tīras kultūras, kas attīrītu citas. Turpretī, ir Evaņģēlijs, kas ir tīrs, kas tiek inkulturēts. Noslēgumā Francisks mudināja ticīgos uzticēt Dievmātei nabadzīgākos bērnus un savas kopējās mājas.

Pēc lūgšanas "Kunga eņģelis" pāvests īpaši pieminēja Libānas tautu un tās jauniešus, kas šobrīd piedzīvo lielas "sociālās, morālās un ekonomiskās problēmas". Francisks mudināja visus meklēt "taisnīgus risinājumus", ejot "dialoga ceļu", un apliecināja, ka lūdz Vissvētākās Jaunavas Marijas, Libānas Karalienes, aizbildniecību, lai šajā zemā ar starptautiskās kopienas atbalstu ļaudis varētu arī turpmāk mierīgi sadzīvot un lai tajā tiktu respektēta katras personas cieņa un brīvība, kas nāktu par labu visam Tuvo Austrumu reģionam.

Uzrunas beigās Francisks atgādināja, ka šī bija misiju mēneša – oktobra pēdējā svētdiena un ka oktobris ir arī Rožukroņa mēnesis. Viņš aicināja ticīgos lūgties Rožukroni par Baznīcas misiju šodien, bet īpaši par misionāriem un misionārēm, kam nākas piedzīvot lielas grūtības. "Un vienlaikus turpināsim lūgties Rožukroni par mieru. Evaņģēlijs un miers iet roku rokā", piebilda Svētais tēvs. Aicinājumu lūgties Rožukroni par Baznīcas misiju šodien atrodam atkārtoti izteiktu arī pāvesta 28. oktobrī veiktajā ierakstā mikroblogošanas vietnē Twitter.

28 oktobris 2019, 15:02