Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Francisks: Sludināšanas spēka avots ir lūgšana

"Vajag atvērt savu sirdi Evaņģēlija priekam un ar atjaunotu degsmi sludināt pasaulei Labo vēsti", uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Labās vēsts sludināšanas spēka avots ir lūgšana, teica Svētais tēvs, atgādinot, ka katru gadu oktobra trešajā svētdienā tiek atzīmēta Pasaules misiju diena.

“[Dārgie brāļi un māsas, labdien! Šīs svētdienas liturģijas otrajā lasījumā ir ietverts aicinājums, ar kuru apustulis Pāvils vēršas pie sava uzticīgā mācekļa Timoteja, sakot: “Sludini vārdu, uzstājies laikā un nelaikā, pārliecini, pamudini, norāj visā pacietībā un pamācībā!” (2Tim 4,2). Viņa balss tonis ir stingrs. Timotejam ir jājūtas atbildīgam par Vārda sludināšanu.]”

Pasaules misiju diena ir laba iespēja katram kristietim dziļāk apzināties nepieciešamību veidot Dieva valstību caur savas dzīves liecību. Pirms simts gadiem pāvests Benedikts XV, vēloties stiprināt visas Baznīcas misionāro atbildību, izdeva Apustulisko pamudinājumu Maximum illud. Viņš gribēja uzlabot evaņģēliskās misijas kvalitāti, lai tā būtu tīra no jebkādām koloniālajām nogulsnēm un brīva no Eiropas tautu ekspansionistiskās politikas ietekmes. Francisks uzsvēra, ka viņa priekšgājēja vēstījums aktuāls arī šodien. Tas ir pamudinājums pārvarēt noslēgšanās, mazdūšības un pastorālā pesimisma kardinājumus, lai spētu atvērties Evaņģēlija priekam.

“[Mūsdienu laikmetā pastāvošā globalizācija, kam būtu jāatbalsta un jārespektē katras tautas īpašības, joprojām cenšas tās vienādot. Tautas cieš no vecajiem varas konfliktiem, kas veicina karus un ievaino planētu. Šodien kristieši ir aicināti ar jaunu sparu nest pasaulē Labo vēsti, sludinot, ka Jēzū žēlsirdība uzvar grēku, cerība bailes, brālības gars naidīgumu. Kristus ir mūsu miers. Viņā mēs varam pārvarēt visas šķelšanās. Tikai Viņā ir katra cilvēka un katras tautas pestīšana.]”

Francisks skaidroja, ka misijas īstenošana ir ļoti atkarīga no dedzīgas un pastāvīgas lūgšanas. Misionāru galvenais atbalsts ir Dieva tautas lūgšana, pateicība viņiem par Labās vēsts sludināšanu tiem, kuri vēl nav atklājuši Kristu. Pāvests aicināja veikt sirdsapziņas izmeklēšanu attiecībā uz ikdienas lūgšanu par misionāriem. Uzrunu viņš noslēdza ar lūgšanas vārdiem: “Marija, visu cilvēku Māte, atbalsti un sargā visus Evaņģēlija sludinātājus!”

21 oktobris 2019, 09:27