Meklēt

Amazones Bīskapu sinode Amazones Bīskapu sinode 

Bīskapu sinode: aicinājums uz ekoloģisko atgriešanos

Vatikānā turpinās Amazones Bīskapu sinode, kurā piedalās arī pāvests Francisks. Viens no trešdienas, 9. oktobra, pēcpusdienā skartajiem jautājumiem bija narkotiku tirdzniecības traģēdija. Sestajā kongregācijā piedalījās 180 Sinodes tēvi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Dažās Amazones reģiona zonās strauji izplatās kokas auga audzēšana. Piemēram, ja iepriekš tas bija izplatīts 12 tk. hektāru platībā, tad tagad tam ir atvēlēti 23 tk. hektāru. Šādai izplatībai ir graujošas sekas, jo pieaug kriminalitāte. Kāda cita problēma ir hidroelektrisko centrāļu būvniecība, kā rezultātā tiek izcirstas lielas mežu platības, un ugunsgrēki, kas iznīcina miljoniem hektāru lielas platības un negatīvi ietekmē ekosistēmu. Tāpēc ir nepieciešama ekoloģiskā atgriešanās – atzina Sinodes tēvi. Baznīcai jākļūst par "pravietisku balsi", lai integrālās ekoloģijas temats kļūst par starptautisko organismu darba kārtības jautājumu.

Trešdien Sinodes laikā tika runāts arī par līdzsvaru starp inkulturāciju un evaņģelizāciju un izskanēja aicinājums pievērst uzmanību Jēzus piemēram. Jau pati iemiesošanās ir visspožākā inkulturācijas zīme, jo Dieva Vārds pieņēma cilvēka dabu, lai padarītu acīmredzamu savu mīlestību. Tas ir arī Baznīcas uzdevums, proti, tā ir aicināta iemiesoties ļaužu konkrētajā dzīvē, kā to darīja Amazonijas misionāri.

Evaņģelizācijas kontekstā Sinodes tēvi runāja arī par garīgo aicinājumu problēmu un pieskārās idejai par "viri probati". Šāds risinājums mazinātu priesteros vēlmi doties no viena kontinenta uz citu vai no vienas diecēzes uz citu diecēzi. Taču priesteris pieder nevis "kopienai", bet "Baznīcai". Līdz ar to, viņš var kalpot "jebkurai kopienai" – norādīja kāds runātājs. Kāds cits dalībnieks, uzstājoties, uzsvēra, ka Amazonei ir vajadzīgi ne tik daudz ordinētie kalpotāji, cik "ticības kalpojumi".

Klātesošie pievērsās arī priesteru formācijas kvalitātes uzlabošanai, laju atbildībai, tautas dievbijībai, sievietes lomai Baznīcā un sabiedrībā, starpreliģiju un ekumeniskajam dialogam. Amazone ir konkrēta vieta ar daudziem globāliem mūsdienu izaicinājumiem, kas attiecas uz visiem – atzina Sinodes dalībnieki. Amazones tautu ciešanu iemesls ir "imperiālistiskais" dzīves stils, tāda domāšana, saskaņā ar kuru dzīvība ir nekas vairāk par preci. Iezemiešu tautas var palīdzēt visai pasaulei saprast to, cik viss ir savstarpēji saistīts. Pasaules mēroga sadarbība ir iespējama un tā ir steidzami nepieciešama.

Daloties savās pārdomās, pāvests Francisks atsaucās uz to, kas viņu no līdz šim dzirdētā visvairāk uzrunāja, un trešdienas tikšanās noslēgumā pieminēja lūgšanā tos, kuri cieta pret Halles sinagogu, Vācijā, vērstajā atentātā.

10 oktobris 2019, 13:17