Meklēt

Papa: sport eviti via profitto,violenza,agonismo esasperato Papa: sport eviti via profitto,violenza,agonismo esasperato  

Uztvert sportu kā drosmīgas, pozitīvas, optimistiskas dzīves avotu!

Sestdien, 28. septembrī, pāvests pieņēma audiencē Itālijas Vingrošanas sporta federāciju, kas atskatās uz 150 institūcijas gadiem. “Sporta apvienības ir aicinātas attīstīt arī tādu mentalitāti, kas caur sportu veicina cilvēka integrālu attīstību un sociālo draudzību,” teica Francisks saviem viesiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Svētais tēvs norādīja uz galvenajām vērtībām, kādas ir jāliek katras sporta aktivitātes pamatā, proti, sports ir jāuztver ne tikai kā fiziskās labklājības, bet arī kā drosmīgas, pozitīvas, optimistiskas dzīves avots. Tādējādi tas kļūst par formatīvu pieredzi, kas palīdz attīstīt tādas dzīves vērtības, kā lojalitāte un taisnīgums, skaistuma izjūta un labestība, tiekšanās pēc brīvības un solidaritātes.

Pāvests runāja arī par ļaunām lietām, kas nereti saistās ar sportu. Tās ir dzīšanās pēc peļņas, pārmērīga sportistu slodze un ne reizi vien, vardarbīga attieksme. Šo aspektu priekšā Francisks aicināja kristīgos sportistus un atbildīgos par sportu liecināt par humanizējošo Evaņģēlija spēku sporta vidē.

28 septembris 2019, 19:39