Meklēt

Pāvests Francisks Pāvests Francisks 

Pāvests: Pirmo vietu meklēšana vājina brālīguma garu

“Kristīgās dzīves iezīmēm ir jābūt pazemībai un nesavtīgai mīlestībai. Pirmo vietu meklēšana nes lielu kaitējumu gan sabiedrības, gan ekleziālajai kopienai, un vājina brālīguma garu”, uzrunā pirms lūgšanas “Kunga eņģelis” teica pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests vispirms atvainojās par gandrīz desmit minūšu ilgu kavēšanu, paskaidrojot, ka bija nonācis nepatīkamā situācijā, proti, bija iesprostots liftā, kas sprieguma krituma dēļ apstājās starp stāviem. Pēc 25 minūtēm viņu atbrīvoja Vatikāna ugunsdzēsēju komanda.

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, pāvests skaidroja, ka Parastā liturģiskā laika 22. svētdienai paredzētais Evaņģēlija fragments vēstī par Jēzu, kurš farizeju priekšnieka namā ietur maltīti, un vēro, kā ielūgtie viesi sev izmeklēja pirmās vietas. Tāda rīcība bieži vērojama arī mūsdienās, un ne tikai tad, kad mēs esam uzaicināti pusdienās. Cik bieži mēs meklējam pirmās vietas, lai apliecinātu savu iespējamo pārākumu pār citiem. Patiesībā, pirmo vietu meklēšana kaitē gan sabiedrības, gan ekleziālajai kopienai, un vājina brālīguma garu, uzsvēra pāvests.

Redzot šādu ainu, Jēzus pastāsta divas līdzības, norādot uz mūsu dzīves diviem pamatprincipiem: pazemību un nesavtīgu mīlestību. Pirmā līdzība adresēta tiem, kuri bija ielūgti pusdienās. Viņi dzird aicinājumu nesēsties pirmajā vietā, "lai gadījumā nebūtu uzaicināts cienīgāks par tevi un atnācis tas, kas jūs abus ielūdza, neteiktu tev: «Dod šim vietu!» Un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta" (Lk 14, 8-9). Jēzus mūs māca rīkoties pretēji, sakot: "Kad būsi ieaicināts, tad ej un apsēdies pēdējā vietā, lai atnācis tas, kas tevi ieaicināja, sacītu tev: «Draugs, virzies augstāk!» Tad tev būs gods visu galda biedru priekšā" (Lk 14, 10). Tāpēc nav jāmeklē citu cilvēku uzmanība. Jēzus mums norāda pazemības ceļu, jo tas ir autentisks un palīdz veidot arī autentiskas attiecības.

Otrajā līdzībā Jēzus vēršas pie namatēva, kas bija ielūdzis maltītē, un brīdina viņu neaicināt tikai tos, kuri agrāk vai vēlāk tam atlīdzinās. “Ja tu sarīko pusdienas vai vakariņas, neaicini savus draugus, nedz savus brāļus, nedz radus, nedz bagātus kaimiņus, lai gadījumā arī tevi viņi kādreiz neielūdz, un tad tu būsi saņēmis atlīdzību. Bet, ja tu rīko mielastu, aicini nabagus, kroplus, klibus un aklus! Un svētīgs tu būsi, jo viņiem nav, ar ko tev atlīdzināt” (Lk 14, 13-14). Tas ir aicinājums iet pret straumi, skaidroja pāvests. Līdzībā Jēzus norāda ne tikai uz Dieva Tēva loģiku, bet arī sniedz atslēgas vārdus: “Un tev tiks atlīdzināts, kad taisnīgie augšāmcelsies.”

Tas nozīmē, ka tie, kas rīkosies šādā veidā, saņems Dieva atlīdzību, kas būs daudz lielāka par cilvēku atlīdzību. Es tavā labā kaut ko izdarīšu, bet gaidu, kad tu kaut ko izdarīsi arī manā labā. Citiem vārdiem runājot, pakalpojumu atlīdzināt ar pretpakalpojumu vai dāvanu. Pāvests uzsvēra, ka tas nav kristīgi. Kristīgi ir tikai nesavtīgi kalpot. Revanšs jeb atlīdzināšana nereti vājina attiecības, rada nesaskaņas. Jēzus mūs aicina būt pazemīgiem un augstsirdīgiem, lai mēs ietu pa ceļu, kas ved uz lielu prieku – iespēju dzīvot Dieva mīlestībā. Tēvs mūs visus aicina piedalīties Debesu mielastā, teica Francisks.

02 septembris 2019, 09:39