Meklēt

2019.09.14 Papa Francesco – Udienza Comunita Abramo 2019.09.14 Papa Francesco – Udienza Comunita Abramo 

Pāvests pieņem audiencē Ābrahama kopienu

14. septembrī pāvests pieņēma audiencē Ābrahama kopienas locekļus, kas Romā bija ieradušies, lai atzīmētu 30 kopienas gadus. Kopiena ir izveidota Vičencā, Itālijā, un šodien ir klātesoša arī Spānijā, Šviecē, Ukrainā un Ungārijā. Tā iedvesmojas no Katoļu Harizmātiskās atjaunotnes kustības.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 “Jūs nesat vārdu, kas izaicina”, teica Francisks saviem viesiem. “Ābrahams iedvesmo uz evaņģelizāciju, ko jūs esat aicināti veikt,” turpināja Svētais tēvs. Viņš aicināja nebaidīties arī turpmāk gūt iedvesmu no patriarha Ābrahama un novēlēja, lai viņa dzīve un darbība māca katram kopienas  loceklim vispirms jau paklausīt Dieva aicinājumam.

Pāvests paskaidroja, ka nav svarīgi, kā un kādos apstākļos Kungs ir klātesošs viņu dzīvē, jo Viņš vienīgais zina vietu un laiku, kurā satikt katru indivīdu. Francisks izcēla, cik svarīgi ir ieklausīties Kungā. “Ieklausīšanās klusums,” viņš teica, “ir nepieciešams, lai saprastu Viņa vārdu”. “Ir svarīgi rast patiesa klusuma brīžus cilvēka dzīvē. Tā ir atslēga, kas ļauj klausīties, kad runā Dievs.”

“Ābrahama ticība veda viņu uz savu zemi un savām mājām,” teica pāvests, “tā veda uz vietu, kas viņam nebija zināma, taču tā bija Dieva apsolīta.” “Lai būtu evaņģelizētāji,” turpināja Francisks, “ir jādara tāpat, kā to darīja Ābrahams,” proti, “ir jātic Dievam”. “Ir ļoti būtiski iziet, lai satiktu tos, ko Kungs noliek mūsu ceļā.”

Pāvests atzīmēja, ka Ābrahama ticība bija pārāka par to, ko cilvēks varēja iedomāties. Savu piepildījumu tā rada Jēzū, pateicoties pazemīgai Ābrahama meitai Jaunavai Marijai. Francisks aicināja visus Ābrahama kopienas piederīgos iet uz priekšu, ticot Dievam un darot labos darbus, jo īpaši tiem, kas ir atstumti un nabadzīgi, un vienmēr uzticēties Dieva apsolījumam.

17 septembris 2019, 18:32