Meklēt

Pāvesta vizīte Maurīcijā Pāvesta vizīte Maurīcijā 

Pāvests Maurīcijā galveno uzmanību velta jauniešiem

Kā es varu būt labs kristietis? Kā es varu kļūt laimīgs? Kā mēs, ticīgie, varam palīdzēt saviem laikabiedriem – jauniešiem būt laimīgiem? Kādi ir tie soļi, kas mums būtu jāsper, lai vestu viņus pie Kristus? – tie ir jautājumi, uz kuriem rodam atbildes, klausoties vai lasot pāvesta 9. septembra homīliju. Pirmdien Francisks celebrēja Svēto Misi tālajā Maurīcijā. Dievkalpojums notika Portluī pievārtē, uz kalna, no kura paveras brīnišķīgs skats uz pilsētu un Indijas okeānu, uz altāra, kas veltīts Marijai – Miera Karalienei.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uz tikšanos ar tālo viesi no Vatikāna bija ieradušies aptuveni 100 tk. cilvēku gan no Maurīcijas, gan citām apkārtnes salām, lai, kā viņš sacīja, "klausītos Jēzu, kurš sludina Svētības". Dzīvības Vārdam šodien piemīt tāds pats spēks, kāds tam piemita pirms 2000 gadiem. Homīlijā pāvests galveno uzmanību veltīja jauniešiem, aicinot pieaugušos sargāt viņus un neļaut aizsniegties līdz viņiem "nāves tirgoņu" rokām.

Kalna svētības ir "kristieša identitātes karte" – sacīja Francisks. Ja kāds no mums jautā, kā kļūt par labiem kristiešiem, varam atbildēt vienkārši: "Katram savā veidā ir jādara tas, ko Kalna svētību uzrunā saka Jēzus". Tā rīkojās tā sauktais "maurīciešu vienotības apustulis", svētīgais Žaks Dezirē Lavals, kuru godina Maurīcijas ticīgie. Pāvests atgādināja, ka šī svētīgā dzīvi iezīmēja mīlestība pret Kristu un nabagiem. Viņš iemācījās tikko atbrīvoto vergu valodu un vienkāršā veidā sludināja viņiem pestīšanas Labo vēsti. Viņš ar savu misionāro dedzību palīdzēja Maurīcijas Baznīcai atgūt jaunību, jaunu elpu.

Svētais tēvs atzina, ka neskatoties uz pēdējo gadu desmitu laikā valstī notiekošo ekonomisko izaugsmi, jaunieši aizvien ļoti cieš. Viņiem nav darba un trūkst drošības par nākotni. Viņi tiek izspiesti uz ielas un atstāti gandrīz bez atskaites punktiem jauno verdzības formu priekšā.

"Viņi, mūsu jaunieši, ir mūsu pirmā misija!" uzsvēra pāvests. "Mums ir jāaicina viņus meklēt savu laimi Jēzū. To ir jādara nevis aseptiskā un distancētā veidā, bet dodot viņiem vietu, saprotot viņus, uzklausot, dzīvojot viņiem līdzās, ļaujot viņiem sajust, ka viņi ir Dieva svētīti. Neļausim nozagt Baznīcas un sabiedrības jauneklīgo sejas izskatu! Neļausim nāves tirgoņiem nozagt šīs zemes pirmos augļus!"

Turpinot homīliju, pāvests mudināja klātesošos nekrist mazdūšībā. Pat tad, ja, redzot visu apkārt notiekošo, mums liekas, ka nav izejas, cerība uz Jēzu liek mums atgūt pārliecību par Dieva uzvaru. Lai izdzīvotu Evaņģēliju, mēs nevaram gaidīt, ka viss mums visapkārt būs labi, jo nereti varas un pasaulīgo interešu ambīcijas nenāk mums par labu. Patēriņa sabiedrībā sevis atdeve un savstarpējās solidaritātes veicināšana tiek apgrūtināta. Tādā sabiedrībā ir grūtāk dzīvot Kalna svētību garā. Tā ir taisnība, tomēr mēs nedrīkstam ļauties mazdūšībai – atgādināja Francisks.

Šodien mēs esam aicināti atgūt šo aicinājumu būt laimīgiem – viņš uzsvēra. Tikai priecīgi kristieši izraisa citos vēlmi iet pa šo ceļu. Tādā veidā vārds "laimīgs" vai "svētlaimīgs" kļūst par sinonīmu vārdam "svēts", tāpēc ka cilvēks, kurš ir uzticīgs Dievam un dzīvo saskaņā ar Viņa Vārdu, sevi dāvājot citiem, sasniedz īstu svētlaimi. Kad jaunietis redz sev apkārt priecīgus kristiešus, arī viņā rodas entuziasms un vēlme kāpt Svētību kalnā, lai sastaptos ar Jēzus skatienu.

Homīlijas noslēgumā pāvests aicināja Maurīcijas un apkārtējo Indijas okeāna salu iedzīvotājus uzticēties Kungam, smelties no Viņa spēku, neaizmirst, ka Svētais Gars ir tas, kurš mūs uzstājīgi aicina un veido Baznīcu, un lūgt Dievmātes aizbildniecību, lai saņemtu šo atvērtības Svētajam Garam dāvanu un varētu dzīvot nesatricināmā priekā.

09 septembris 2019, 14:24