Meklēt

Antananarivu Karmela klostera māsas Antananarivu Karmela klostera māsas 

Pāvests lūdzas kopā ar Karmela klostera māsām

Nākamais pasākums bija Karmela klostera apmeklējums un lūgšana kopā ar klauzūras māsām. Klosteris atrodas Antananarivu pilsētas nomalē.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Karmela klostera fasādi rotā svētā Jāzepa statuja. 2004. gadā Madagaskaru skāra stipru lietavu izraisītie plūdi, kas sabojāja klostera ēku. Tās atjaunošanas darbi ilga vairākus gadus. Pirmās māsas ieradās 1927. gada 24. septembrī. Šobrīd klosterī dzīvo 13 māsas. Dienas lielāko daļu viņas pavada lūgšanā. Māsas izšuj liturģiskos tērpus, cep hostijas, strādā dārzā un veic sīkus rokudarbus.

Uz kapelu vedošo kāpņu pakājē Francisku sagaidīja klostera abate Marija Magdalēna. Viņa pastāstīja, ka uz tikšanos ar Svēto tēvu ir ieradušās arī aptuveni simts māsas no citiem Madagaskarā esošajiem klauzūras klosteriem. Uzrunā Svētais tēvs pateicās par abates apsveikuma vārdiem, par klauzūras māsu klātbūtni, par viņu dzīves liecību.

"Šī zeme ir nabadzīga, bet reizē tā ir ļoti bagāta. Tā ir bagāta ar dabas, cilvēku un garīgo vērtību skaistumu. Arī jūs, māsas, esat Madagaskaras tautas un Baznīcas skaistuma daļa. Kristus skaistums atmirdz jūsu sejās un jūsu dzīvē. Patiecoties jums, Baznīca Madagaskarā ir skaista ne tikai Kunga, bet arī visas pasaules acī", teica Francisks.

Stundu liturģija izsaka psalmu autora skumjas un nemieru, kurš atrodas dzīves grūtā situācijā. Pāvests skaidroja vārda consumare nozīmi. Katrs ticīgais ilgojas satikt Dievu. "Jūs esat šo ilgu dzīvā liecība", viņš piebilda. Kontemplatīvā dzīve ir kā lāpa, kas apgaismo ceļu uz mūžīgo gaismu. Dzīvē mums nākas šķērsot bangojošas jūras ūdeņus, kuros nereti noslīkst dzīve un mūsu gars. Tāpat kā jūrniekiem, arī mums ir vajadzīga bākas gaisma, kas palīdz atrast drošu ceļu uz ostu. Jūs esat vajadzīgas pasaulei! Jūs esat bākas gaisma apkārtējiem cilvēkiem, bet īpaši tiem, kas atrodas tālu. Jūs stāvat rītausmas sardzē. Ar savas dzīves piemēru, vienkāršiem vārdiem un klusēšanu jūs sludiniet To, kas ir ceļš, patiesība un dzīvība”, karmelītēm teica Francisks.

Uzrunas turpinājumā pāvests uzsvēra, ka klosteris ir vieta, kur var saklausīt šīs pasaules izmisuma un sāpju saucienus, pieskarties tās brūcēm. Francisks atgādināja, ka tikšanas laikā klātesošas ir arī divas mātes, kuras sēro pēc saviem masalu epidēmijā mirušajiem bērniem. "Klausieties Jēzus Sirds pukstus, lai tos varētu saklausīt arī savu brāļu un māsu sirdīs!" – aicināja pāvests. "Kas būtu Baznīca Madagaskarā bez kontemplatīvo ordeņu māsām? Kas notiktu ar tiem, kuri atrodas evaņģelizācijas pirmajās rindās, vai tiem, kuri dzīvo lielā nabadzībā? Visiem ir vajadzīga jūsu lūgšana un katru dienu atjaunota dzīves liecība", teica Francisks, uzticot karmelītēm lūgšanas nodomus un savu vizīti Madagaskarā.

Pēc tikšanās ar Karmela klostera māsām pāvests atgriezās Antananarivu apustuliskajā nunciatūrā. 7. septembra pēcpusdienā Francisks devās uz Andohalas katedrāli, kur tikās ar Madagaskaras bīskapiem.

07 septembris 2019, 11:42