Meklēt

Tikšanās ar Itālijas onkologu apvienības pārstāvjiem Tikšanās ar Itālijas onkologu apvienības pārstāvjiem 

Vides aizsardzība un cīņa ar vēzi ir vienas problēmas divas puses

Pacienta un viņa tuvinieku atbalstīšana pēdējā ciešanu ceļā, mazinot sāpes un piedāvājot ģimenes atmosfēru paliatīvajos centros, veicina žēlsirdīgas un līdzcietīgas kultūras izveidi, onkologiem teica pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Pāvests Francisks pieņēma audiencē Itālijas onkologu apvienības pārstāvjus, aicinot nest cerību slimniekiem un viņu tuviniekiem. Uzrunā Svētais tēvs atzina, ka nav viegli aprūpēt smagi slimos cilvēkus, ziedot sevi viņu labā un veidot labāku pasauli. Itālijas onkologu apvienība nodarbojas ar zinātniesko pētniecību un profilakses jautājumiem, kā arī nepārtraukti padziļina zināšanas diagnostikā un ārstniecībā. Tā īsteno arī dažādas iniciatīvas ārstu un medicīniskā personāla profesionālās un garīgās formācijas jomā, veido un uztur labas attiecības ar pacientiem. Pāvests norādīja uz gaidāmo onkologu kongresu, kas būs veltīts vēža slimnieku paliatīvajai aprūpei. Onkoloģija nepārtraukti attīstās, un tā zināmā veidā kļūst par žēlsirdības onkoloģiju, jo terapija tiek vērsta ne tikai uz slimību, bet uz pašu slimnieku, viņa personību, uz to, kā viņš reaģē uz zālēm, uz viņa vajadzībām un ciešanām.

Francisks runāja arī par eitanāzijas problēmu, kas tikai šķietami respektē indivīda tiesības lemt par savu dzīvi, bet patiesībā tā balstās uz vīziju par cilvēku, kurš slimības vai vecuma dēļ tiek uzskatīts par nevērtīgu un kuru vajadzētu izslēgt no sabiedrības. Tikmēr pacienta un viņa tuvinieku atbalstīšana pēdējā ciešanu ceļā, mazinot sāpes un piedāvājot ģimenes atmosfēru paliatīvajos centros, veicina žēlsirdīgas un līdzcietīgas kultūras izveidi, atgādināja pāvests.

“[Jūsu kalpojums veicina sabiedrības sensibilitāti, kas šodien bieži jūtas dezorientēta. Jūs runājat par agrīnās diagnostikas nozīmi, kas palīdz atklāt slimību sākuma stadijā. Tomēr vislabākā un visīstākā profilakse balstās uz veselīgas vides nodrošināšanu un cilvēka ķermeņa un viņa tiesību cienošu dzīvesveidu. Zinām, ka tas nav atkarīgs tikai no cilvēka lēmuma, bet arī no vietas, kurā viņš dzīvo, piemēram, lielpilsētu centri mūs pakļauj nepārtrauktam stresam. Mēs nemitīgi steidzamies, skrienam, elpojam netīru gaisu. Tam visam vajadzētu vērst mūsu uzmanību uz vides aizsardzību. Apkartējās vides aizsardzība un cīņa ar onkoloģiskām slimībām ir vienas problēmas divas puses, divi vienas un tās pašas cīņas par civilizāciju un cilvēci aspekti.]”

03 septembris 2019, 10:58