Meklēt

Vispārējā audience Vispārējā audience 

Pāvests: kopā ar Dievmāti esmu drošībā

Kristus ir pasaules cerība un Evaņģēlijs ir brālības, brīvības, taisnības un miera ieraugs – sacīja pāvests 11. septembra vispārējās audiences laikā. Otrdienas vakarā viņš atgriezās no nedēļu ilgā apustuliskā ceļojuma pa Āfriku, bet trešdien jau uzrunāja Romā, Svētā Pētera laukumā, sapulcējušos dažādu zemju svētceļniekus, katehēzes mācībā atskatoties uz savu ceļojumu. Kā pats apliecināja, viņš apmeklēja Mozambiku, Madagaskaru un Maurīciju, lai tur sludinātu Kristu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests devās uz minētajām Āfrikas zemēm kā "miera un cerības svētceļnieks". Pasaules cerība ir Kristus, bet Viņa Evaņģēlijs ir visspēcīgākais brālības, brīvības, taisnības un miera ieraugs visām tautām – uzsvēra Francisks, norādot, ka centās nest šo ieraugu Mozambikas, Madagaskaras un Maurīcijas iedzīvotājiem.

Svētais tēvs devās uz Mozambiku, lai tur izplatītu cerības, miera un izlīgšanas sēklu. Ilgā bruņotā konflikta dēļ Mozambikas tauta vēl nesen daudz cieta. Turklāt pavasarī šo zemi skāra divi postoši cikloni. Pāvests apliecināja, ka Baznīca turpina atbalstīt miera procesu, kurā svarīgs solis uz priekšu bija 1. augustā noslēgtais līgums starp karojošajām pusēm. Šajā sakarā viņš īpaši pateicās Svētā Egīdija kopienai, kas ir daudz strādājusi un devusi svarīgu ieguldījumu minētajā miera procesā.

Mozambikā Francisks tikās ar valdību, jauniešiem, bīskapiem, priesteriem un reliģisko ordeņu locekļiem, aicinot visus strādāt kopējā labuma labā un veidot savu valsti, un apmeklēja Zimpeto slimnīcu. Vizītes kulminācija bija Svētā Mise, kuras dalībnieki, neraugoties uz lietu, bija priecīgi. Tās laikā atskanēja Kunga Jēzus aicinājums: "Mīliet savus ienaidniekus" (Lk 6, 27). Īstas revolūcijas sēkla ir mīlestība, kas aptur vardarbību un panāk brālību – uzsvēra pāvests.

No Maputu Francisks devās uz Antananarivu. Madagaskara ir skaista un ar dabas resursiem bagāta zeme, bet tās tauta slīgst nabadzībā. Vatikāna viesis to aicināja pārvarēt nebūšanas un veidot uz attīstību vērstu nākotni, rūpējoties par apkārtējo vidi un veicinot sociālo taisnību. Šajā sakarā viņš apmeklēja Akamasoa "Draudzības pilsētu", ko izveidoja tēvs Pedro Opaka. Tur mēģina apvienot darbu ar cilvēka cieņu, rūpēm par trūkumcietējiem un bērnu izglītošanu – viņš sacīja. Visu dzīvina Evaņģēlijs. Pāvests apliecināja, ka šajā vietā viņš lūdzās par strādniekiem.

Madagaskarā Svētais tēvs tikās arī ar dažādu kongregāciju klauzūras māsām. Lai atgādinātu to, cik svarīgas ir šādas kontemplatīvās dzīves kopienas, viņš uzsvēra, ka bez ticības un lūgšanas nav iespējams veidot cilvēka cienīgu sabiedrību. "Kopā ar bīskapiem mēs atjaunojām apņēmību būt par 'miera un cerības sējējiem', rūpējoties par Dieva tautu, īpaši par nabagiem, un par saviem priesteriem", teica pāvests. Bez tam, Madagaskaras galvaspilsētā viņš tikās ar jauniešiem un celebrēja svētdienas Euharistiju, kurā piedalījās milzīgs pūlis – aptuveni viens miljons ticīgo.

Apustuliskā ceļojuma uz Āfriku noslēgumā, tas ir, pirmdien, 9. septembrī, pāvests apmeklēja Maurīcijas Republiku. Šī zeme ir iecienīts tūristu galamērķis. Francisks norādīja, ka tā ir integrācijas starp dažādām etniskajām grupām un kultūrām vieta. Divu pēdējo gadu simteņu gaitā salā ir ieradušies visdažādāko tautību cilvēki. Īpaši daudzi tur ir ieceļotāju no Indijas. Pēc neatkarības iegūšanas, Maurīcijā notiek strauja ekonomiskā un sociālā attīstība. Bez tam tur ir spēcīgi attīstīts starpreliģiju dialogs un ir izveidojusies draudzība starp dažādu konfesiju vadītājiem. Draudzība tur ir dabiska lieta – sacīja Svētais tēvs. Viņš pastāstīja, ka bija patīkami pārsteigts, ierodoties episkopāta mītnē, kur atrada skaistu ziedu pušķi. To viņam atsūtīja Lielais imams. Tā bija draudzības zīme no musulmaņu līdera puses.

Svētā Mise tika svinēta pie Dievmātei – Miera Karalienei veltītā pieminekļa. Tās laikā pāvests pievērsās Kalna svētībām, kas atrodamas Evaņģēlijā. Šodienas vispārējās audiences laikā viņš vēlreiz atgādināja, ka Kalna svētības ir Kristus mācekļu identitātes karte.

“[Evaņģēlijs un Kalna svētības ir pretinde egoistiskās un diskriminējošās labklājības kārdinājumam, kā arī ir patiesas laimes – žēlsirdības, taisnības un miera cauraustas laimes ieraugs.]”

Apmeklējot Maurīciju, Svēto tēvu ļoti aizkustināja tas, ko šīs zemes bīskapi dara trūkumcietēju evaņģelizācijas labā. Noslēdzot uzrunu, pāvests pastāstīja, ka atgriezās Vatikānā vakar vēlu vakarā un ka katru reizi pirms un pēc ceļojuma dodas pie Dievmātes uz Marijas Lielāko baziliku Romā. Viņš lūdzas, lai Marija pavada viņu viņa ceļā un kā Māte pasaka, ko darīt, lai Marija sargā viņa vārdus un žestus. "Kopā ar Dievmāti es dodos droši", apliecināja pāvests, aicinot klātesošos audiences dalībniekus un ticīgos visā pasaulē lūgties, lai šī ceļojuma laikā iesētā sēkla nes Mozambikas, Madagaskaras un Maurīcijas tautām bagātīgus augļus.

Vispārējās audiences noslēgumā, sveicot atsevišķas svētceļnieku grupas, Francisks atgādināja, ka 12. septembrī Baznīca atzīmēs Vissvētākās Jaunavas Marijas vārda dienu. Viņš mudināja raudzīties uz Mariju un ļaut, lai viņa iedveš mūsos kristīgas jūtas, lai mēs aizvien tuvāk sekotu viņas Dēlam, Jēzum Kristum.

11 septembris 2019, 13:49