Meklēt

Vispasaules migrantu un bēgļu dienas norise Vatikānā Vispasaules migrantu un bēgļu dienas norise Vatikānā 

Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi pret senām un jaunām nabadzības formām

"Runa nav tikai par migrantiem, runa ir par mums visiem, par cilvēci, kas ir aicināta īstenot Dieva plānu šajā pasaulē", 29. septembrī, Vispasaules migrantu un bēgļu dienā, mikroblogošanas vietnē Twitter raksta pāvests Francisks.

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Mēs, kristieši, nevaram būt vienaldzīgi pret senām un jaunām nabadzības formām, pret to cilvēku vientulību, pazemojumiem un diskrimināciju, kuri nav no «mūsu grupas». Mēs nevaram palikt nejūtīgi, ar nocietinātu sirdi paejot garām nevainīgu cilvēku ciešanām. Mēs nevaram neraudāt un nereaģēt”, vēstījumā Vispasaules migrantu un bēgļu dienā atgādina pāvests. Šāda diena tiek atzīmēta septembra mēneša pēdējā svētdienā. Šajā sakarā Francisks svētdien svinēja Svēto Misi, kurā piedalījās vairāk nekā 40 tūkstoši ticīgo. Dievkalpojuma noslēgumā viņš atklāja migrantiem veltītu pieminekli.

Uzrunā pāvests norādīja, ka šāda diena ir veltīta ne tikai migrantiem, bet arī tiem, kuri kopā ar viņiem ir kļuvuši par atmešanas kultūras upuriem. Skaidrojot 146. psalmu, Francisks uzsvēra, ka Kungs vienmēr sargā svešiniekus, atraitnes un bāreņus. Arī Izceļošanas un Atkārtotā likuma grāmatās rakstīts, ka Kungs brīdina savu tautu, lai tā neatraidītu bāreņus un atraitnes, par kuriem Dievs rūpējas īpašā veidā. Šīs mīlestības pilnās rūpes par visvājākajiem ir Izraēļa Dieva raksturīgā iezīme. “Kungs mudina arī mūs izturēties ar mīlestību pret saviem brāļiem, palīdzēt viņiem atgūt savu cieņu, nevienu neizslēdzot, nevienu neatstājot ārpusē”, teica pāvests, atzīstot, ka ar žēlsirdības darbiem vien nepietiek.

“[Kungs pieprasa, lai mēs ne tikai veiktu žēlsirdības darbus, bet arī aizdomātos par netaisnībām, kas veicina izstumšanu, un īpašā veidā par to nedaudzo privilēģijām, kuri rada ciešanas daudziem cilvēkiem. Mūsdienu pasaule kļūst aizvien elitārāka un nežēlīgāka pret sabiedrības izstumtajiem. Valstīm, kuras ir nostājušās uz attīstības ceļa, joprojām tiek atņemti paši labākie dabas un cilvēku resursi, lai paceltu dažu priviliģēto tirgus līmeni. Kari plosās tikai atsevišķos pasaules reģionos, bet ieroči to uzturēšanai tiek izgatavoti un pārdoti citos reģionos, kas nevēlas pieņemt bēgļus, kuri ir šo konfliktu upuri. Par to vienmēr maksā vājie, trūcīgie, neaizsargātie, kuriem atteikta iespēja apsēsties pie galda un atstātas tikai drupačas no svētku mielasta.]”

Pāvests skaidroja, ka šodien ekonomiski attīstītajās valstīs attīstās vienaldzības globalizācija. Migranti un bēgļi tiek izstumti no sabiedrības, uz viņiem skatās ar aizdomām un uzskata par sociālo problēmu cēloņiem. Skaidrojot pravieša Amosa vārdus par bezrūpīgajiem Sionā, kuri, dzīvojot labklājībā, nepamanīja savas tautas iznīcību, pāvests uzsvēra, ka šī problēma attiecas arī uz mums.

30 septembris 2019, 10:51