Meklēt

2019.08.30 Stagione del Creato, Papa Francesco, season of creation , 1 settembre - 4 ottobre 2019.08.30 Stagione del Creato, Papa Francesco, season of creation , 1 settembre - 4 ottobre  

Atklāsim, kāda ir mūsu vieta radītajā pasaulē

Mēs visi ietilpstam "dzīvības tīklā" – atgādina pāvests vēstījumā piektajai Vispasaules lūgšanu dienai par radītā aizsardzību, kas tika atzīmēta svētdien, 1. septembrī. Šī diena ir iespēja gan lūgties, gan arī pārdomāt par savu dzīves veidu un ieradumiem. Dokumentā Francisks nesniedz jau gatavas darbības norādes vides aizsardzībai, bet piedāvā pārdomāt, kas mēs esam un kāda ir mūsu vieta radītajā pasaulē.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Radība ir dārga dāvana, ko esam saņēmuši no Kunga un ko mums pienākas sargāt – raksta Svētais tēvs. Tā vietā, lai to sargātu, cilvēks grēko. Viņš noslēdzas savā autonomijā un mēģina to alkatīgi izmantot. Sekas ir visiem acīmredzamas – pasaule aizvien biežāk piedzīvo ekstrēmus meteoroloģiskos fenomenus. Klimata izmaiņas nopietni apdraud dabu un dzīvību zemes virsū, tai skaitā, mūsu dzīvību.

Problēma slēpjas tanī, ka mēs esam aizmirsuši, kas mēs esam – norāda pāvests. Mēs esam pēc Dieva attēla radītas būtnes. Mēs esam radības. Mēs esam "dzīvības tīkla" sastāvdaļa. Īstenībā, mēs ieņemam tajā centrālo vietu. Tāda ir Dieva griba. Šis tīkls sastāv no miljoniem daļiņu, kas ar lielu mīlestību ir savāktas kopā mūsu labā.

Tāpēc mums ir no jauna jāpārdomā par savu dzīves veidu un savām ikdienas izvēlēm, kas bieži vien ir neprātīgas un kaitīgas. "Pārāk daudzi no mums uzvedas kā radības kungi", brīdina Svētais tēvs. Francisks aicina visus, kuru rokās ir vara, izvēlēties tādu rīcību, kas kalpotu dzīvībai. Teiksim "nē" patēriņa alkatībai un izbeigsim pretendēt uz savu visvarenumu. Tie ir nāves ceļi – norādīts vēstījumā. Minētā jautājuma risināšanai liela nozīme ir diviem notikumiem – Apvienoto Nāciju samitam par klimatu un oktobrī gaidāmajai Amazones reģiona Bīskapu sinodei. "Izmantosim šo izdevību, lai atbildētu nabagu un Zemes saucienam", mudina pāvests.

Svētdien, 1. septembrī, uzrunā pēc lūgšanas "Kunga eņģelis", Francisks norādīja, ka no šīs dienas līdz 4. oktobrim, kad Baznīca svinēs svētā Asīzes Franciska svētkus, būs īpašs laiks, lai mēs pateiktos Dievam par visu, ko Viņš ir radījis, un uzņemtos atbildību par savas Zemes palīgā saucienu.

02 septembris 2019, 15:23