Meklēt

Francisks tiekas ar RAI personālu Francisks tiekas ar RAI personālu 

Francisks par reģionālās informācijas nozīmi medijos

Pirmdien, 16. septembrī, pāvests pieņēma audiencē Itālijas sabiedriskās raidorganizācijas RAI žurnālistus un tehnisko personālu. Uzrunā viņš uzsvēra, ka vietējās ziņas nav mazsvarīgākas par nacionālā mēroga informāciju. RAI šogad atzīmē savas pastāvēšanas 40. gadadienu.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Francisks atzina, ka vietējā informācija ir pat vēl svarīgāka, tāpēc ka, to izplatot, tiek izplatīta "tautas balss" ar tās dzīves sociālajiem, kultūras un garīgajiem aspektiem. Svētais tēvs kārtējo reizi pieskārās globalizācijas jautājumam, norādot, ka var runāt par kaitīgu un labu globalizāciju. "Globalizācija pati par sevi nav nekas slikts", viņš sacīja. "Tieši otrādi, globalizācijas tendence ir laba lieta, jo tā mūs vieno." Kaitīgs, turpretī, var būt tās īstenošanas veids. Ja globalizācija ir vērsta uz to, lai visi kļūtu vienveidīgi, tad tā iznīcina katras tautas raksturīpatnības. Tā vietā, lai izceltu atšķirības, dažādas kultūras, dzīves stāstus un tradīcijas un piešķirtu tam visam vērtību, kaitīgā globalizācija tiecas visu vienveidot. Laba ir tāda globalizācija, kas tiecas visus vienot, respektējot atšķirības. Tā palīdz mums visiem kopā augt.

Šajā kontekstā pāvests pievērsās RAI personāla, kas strādā pie reģionālās informācijas izplatīšanas, darbības specifikai. Žurnālisti atspoguļo vietējo ļaužu dzīves realitāti, stāsta par viņu problēmām, izaicinājumiem un cerībām, iepazīstina plašāku publiku ar dzīvi dažādos Itālijas reģionos. Vienlaikus sabiedrībai tiek tālāk nodotas šo ļaužu dzīves vērtības, tai skaitā, ticības liecība.

16 septembris 2019, 16:59