Meklēt

Kardinālu kosistorijs, 2018. gada 28. jūnijs Kardinālu kosistorijs, 2018. gada 28. jūnijs 

Francisks nosauc 13 jaunu kardinālu vārdus

Šī gada 5. oktobrī, Vatikānā, notiks Kardinālu konsistorijs, kura laikā 13 arhibīskapiem, bīskapiem un priesteriem tiks piešķirts kardināla tituls. To paziņoja pāvests Francisks svētdien, 1. septembrī, pēc lūgšanas "Kunga eņģelis". Jaunie kardināli ir no dažādām zemēm. Viņu izcelsme izsaka to, ka Baznīcai ir misionārs aicinājums. Tā turpina sludināt Dieva žēlsirdīgo mīlestību visiem pasaules ļaudīm – sacīja Svētais tēvs.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, pāvests nosauca visu jauno kardinālu vārdus. Konsistorija laikā viņi tiks uzņemti Kardinālu kolēģijā. Viņu vidū ir arhibīskaps no mūsu kaimiņzemes Lietuvas – Kauņas emeritētais arhibīskaps Sigitas Tamkevičius.

Desmit jaunie kardināli ir balsstiesīgi, bet trīs – vecāki par 80 gadiem. Seši no balsstiesīgajiem kardināliem ir dzimuši Eiropā, viens – Āzijā, viens – Āfrikā un divi – Latīņamerikā. Savukārt vecāko Kardinālu kolēģijas locekļu vidū viens būs anglis, viens – itālis un, kā jau minēts, viens – lietuvietis. Divi no kardināliem ir jezuīti, viens – saleziānis, viens – kapucīns un viens – komboniānis.

"Lūgsimies par jaunajiem kardināliem", sacīja pāvests Francisks, "lai viņi, apliecinot savu piederību Kristum, palīdz man manā Romas bīskapa kalpojumā visas svētās Dieva tautas labā".

02 septembris 2019, 12:01