Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Francisks: Rūpēsimies par to, kas mūs ved uz mūžīgo dzīvi

Bagātības var novest pie mūru celšanas, nesaskaņām, šķelšanās, naida un diskriminācijas. Tomēr Jēzus savus mācekļus aicina mainīt kursu. Viņš saka: «Iegūstiet sev draugus ar nekrietno mamonu, lai tad, kad viss būs beidzies, jūs tiktu uzņemti mūžīgajās nometnēs», uzrunājot svētdienas pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, teica pāvests.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Skaidrojot Lūkasa evaņģēlija fragmentu par apķērīgo un nekrietno pārvaldnieku, kurš, uzzinot, ka drīzumā tiks atbrīvots no darba, lika sava kunga parādniekiem rakstīt mazāku parādu, Francisks uzsvēra, ka tas tika darīts tādēļ, lai vēlāk šo cilvēku ļaudis uzņemtu savās mājās. Svētais tēvs skaidroja, ka Jēzus neaicina būt nekrietniem, bet būt apķērīgiem un gudriem, lai mēs spētu labi izmantot laiku un žēlastības. Evaņģēlijā lasām, ka kungs savu pārvaldnieku uzslavēja par to, ka tas bija rīkojies gudri un tālredzīgi, lai atrisinātu radušos smago situāciju. Pārvaldnieks nenolaida rokas, pasīvi gaidot savu atlaišanu no darba. Viņš nepadevās, bet prātīgi izvērtēja situāciju kādā bija nonācis, jo saprata, ka rakt viņš nespēj un ubagot viņam ir kauns. Viņš meklēja izeju, un to atrada. Pāvests uzsvēra, ka, lai labi izprastu šo stāstu, mums ir jāieklausās Jēzus vārdos: «Iegūstiet sev draugus ar nekrietno mamonu, lai tad, kad viss būs beidzies, jūs tiktu uzņemti mūžīgajās nometnēs».

“[Bagātības var novest pie mūru celšanas, nesaskaņām, šķelšanās un diskriminācijas. Jēzus aicina savus mācekļus mainīt kursu. Viņš saka: «Iegūstiet sev draugus ar nekrietno mamonu, lai tad, kad viss būs beidzies, jūs tiktu uzņemti mūžīgajās nometnēs». Tas ir pamudinājums šīs zemes labumu un bagātību vietā stiprināt attiecības, jo cilvēki ir svarīgāki par lietām. Dzīvē augļus nes nevis tas, kuram ir vairāk mantu, bet tas, kurš veido un uztur attiecības ar daudziem, stiprina draudzību caur dažādām «bagātībām», proti, caur dažādām dāvanām, kuras mums ir dāvājis Dievs. Jēzus norāda uz sava pamudinājuma nozīmi – iegūt sev draugus ar bagātību, lai mēs tiktu uzņemti mūžīgajās nometnēs. Ja mēs spēsim bagātības pārveidot par brālīguma un solidaritātes līdzekļiem, tad Debesīs mūs sagaidīs ne tikai Dievs, bet arī tie cilvēki, ar kuriem bijām dalījušies, labi izmantojot to, ko Dievs mums bija uzticējis.]”

Lūkasa evaņģēlija fragments mums atgādina, ka Jēzus vienmēr dāvā laiku, lai mēs ar labestību uzvarētu ļaunumu. Lasot Evaņģēliju, nereti arī mūsos atskan nekrietnā pārvaldnieka uzdotais jautājums: «Ko lai es iesāku?» Redzot mūsu trūkumus un vājības, Jēzus apliecina, ka mums tiek dāvāts laiks, lai atgrieztos, izlabotu pieļautās kļūdas. Ja kāds mūsu dēļ raud, tad centīsimies viņu iepriecināt, lūgt piedošanu un palīdzēt, sacīja pāvests.

Pēc lūgšanas «Kunga eņģelis» Francisks aicināja ticīgos aktīvi iesaistīties Pasaules migrantu un bēgļu dienas pasākumos. Šāda diena tiks atzīmēta septembra pēdējā svētdienā. Pāvests atgādināja, ka 29. septembrī Svētā Pētera laukumā viņš vadīs dievkalpojumu, lai caur lūgšanu apliecinātu Baznīcas rūpes par migrantiem un bēgļiem visā pasaulē.

23 septembris 2019, 10:51