Meklēt

2019.08.31 foto Papa Video Madagascar 2019.08.31 foto Papa Video Madagascar  

Pāvests videovēstījumā vēršas pie Madagaskaras tautas

“Ar Dieva žēlastību pēc dažām dienām būšu jūsu vidū,” videovēstījumā Madagaskaras tautai saka pāvests Francisks. Viņš sveic šīs valsts iedzīvotājus un pateicas par visu, ko viņi ir darījuši un joprojām dara, sagatavojot šo vizīti.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Īpašā veidā Svētais tēvs pateicas par madagaskariešu lūgšanām – gan personīgajām, gan ģimeņu, draudžu lūgšanām, gan arī tām, kas izskanējušas slimnīcās un cietumos.

“Lūgšana nepazīst robežas,” videovēstījumā saka pāvests, “un kad būšu Madagaskarā, lai arī varēšu apmeklēt tikai dažas vietas, ar savu lūgšanu sasniegšu visus, un visiem lūgšu Dieva svētību.”

“Dārgie madagaskariešu draugi,” turpina Francisks, “jūsu zeme ir pazīstama ar savu dabas skaistumu un tāpēc sakām: “Laudato si!” Mūsu pienākums ir to rūpīgi glabāt. Taču, ir arī cits skaistums, kas ir vēl tuvāks Kristum un pāvestam: “tas slējas Viņa tautā, un proti, tas ir jūsu svētums! Tāpēc ieradīšos, lai stiprinātu jūs ticībā un tai pašā laikā lai no tās smeltos pats. Lai Svētā Jaunava izlūdz šo dāvanu! Paldies, un uz drīzu redzēšanos!”

31 augusts 2019, 18:21