Meklēt

Svētā Pētera laukums Svētā Pētera laukums 

Pāvests: Ticība izpaužas konkrētā darbībā

"Kungs pazīs mūs nevis pēc mūsu tituliem, bet labas un pazemīgas dzīves", uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" teica pāvests. Svētdienas, 25. augusta, pusdienlaikā Svētā Pētera laukumā bija sapulcējušies vairāki simti svētceļnieku no daudzām valstīm.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Francisks uzsvēra, ka ticība izpaužas konkrētā darbībā. Viņš teica: "Dārgie brāļi un māsas, labdien! Šodienai paredzētais Evaņģēlija fragments vēstī par Jēzu, kas mācīdams gāja caur pilsētām un ciemiem, turpināja savu ceļu uz Jeruzalemi. Viņš zina, ka tur Viņu gaida ciešanas un nāve pie krusta, caur kuru tiks atpestīta cilvēce. Šajā stāstā ir iekļauts arī kāda cilvēka jautājums: "Kungs, vai tikai nedaudzi tiks izpestīti?" Tas bija aktuāls jautājums, jo pastāvēja dažādi Rakstu interpretācijas veidi. Jēzus aicina būt atbildīgiem un labi izmantot pašreizējo laiku. Viņš saka: "Pūlieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo daudzi, Es jums saku, gribēs ieiet, bet nevarēs".

Pāvests skaidroja, ka Jēzus liek mums saprast, ka nav svarīgs skaits. Paradīze nav "noslēgts skaits". Tas ir jautājums par centieniem atrast ceļu uz to, kas ir paredzēta visiem, bet tās vārti ir šauri. Lūk, tā ir problēma.

“[Taču Jēzus nevēlas mūs maldināt, sakot: "Jā, esiet mierīgi, tas būs viegli, tas ir kā skaists autoceļš, kura galā ir lieli vārti…" Nē, Jēzus saka patiesību: ieeja ir šaura. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, lai tiktu izpestīts, vajag mīlēt Dievu un savu tuvāko, un tas nav nemaz tik viegli un ērti! Tie ir tie "šaurie vārti", kas pieprasa no mums apņemšanos, drosmi un stingru gribu dzīvot saskaņā ar Evaņģēliju. Svētais Pāvils to sauc par "labo ticības cīņu" (1Tm 6,12). Vajag katru dienu censties mīlēt Dievu un savu tuvāko.]”

Lai labāk saprastu šos vārdus, Jēzus izmanto līdzību par namatēvu, kuru salīdzina ar Kungu. Šī namatēva māja simbolizē mūžīgo dzīvi, pestīšanu. Šeit atkal tiek minētas durvis. Jēzus saka: "Kad namatēvs būs piecēlies un aizslēdzis durvis, un jūs, ārā stāvot, sāksiet pie durvīm klauvēt, sacīdami: "Kungs, atver mums!" – tad viņš atbildot jums sacīs: "Es nezinu, no kurienes jūs esat". Šie cilvēki centīsies darīt visu, lai tiktu atpazīti, namatēvam atgādinot, ka "mēs kopā ar tevi ēdām un dzērām, un tu mācīji mūsu ielās". Tomēr Kungs atkal noliegs, ka viņus pazīst, nosaucot viņus par "ļauna darītājiem". Lūk, kāda problēma! Kungs pazīs mūs nevis pēc mūsu tituliem, bet labas un pazemīgas dzīves. Mums, kristiešiem, tas nozīmē, ka esam aicināti veidot un stiprināt saikni ar Jēzu, lūdzoties, apmeklējot dievnamu, pieņemot sakramentus un stiprinoties ar Viņa Vārdu. Tas dara mūs stiprus ticībā, cerībā un mīlestībā. Pateicoties Dieva žēlastībai, mēs varam un mums vajag izdzīvot savu dzīvi, kalpojot brāļiem, cīnoties pret ļaunumu un netaisnību.

Šajā cīņā mums palīdz Jaunava Marija. Viņa ir izgājusi šauros vārtus, kas ir Jēzus. Marija ir pieņēmusi Viņu ar visu savu sirdi un sekojusi Viņam katrā savas dzīves dienā, pat tad, kad nesaprata, pat tad, kad viņas dvēseli caurdūra sāpju zobens. Tāpēc mēs viņu saucam par "Debesu vārtiem". Šiem "vārtiem" ir Jēzus forma. Tie ir Dieva sirds vārti, kas ir atvērti visiem, teica Francisks.

26 augusts 2019, 09:43