Meklēt

Vatikāns Vatikāns 

Pāvests: Evaņģēlijs ir uguns, kas izmaina pasauli un cilvēka sirdi

"Ir labi sevi dēvēt par kristieti, bet vispirms mums vajag būt kristiešiem konkrētās dzīves situācijās", uzrunā pirms lūgšanas "Kunga eņģelis" uzsvēra pāvests. Skaidrojot svētdienai paredzēto Evaņģēlija fragmentu, Francisks uzsvēra, ka Jēzus atnāca, lai "ar uguns liesmu atdalītu" labo no ļaunā, taisnīgo no netaisnīgā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Jēzus atgādina saviem mācekļiem, ka ir pienācis drosmīga lēmuma pieņemšanas brīdis. Evaņģēlija iespēju nevar un nedrīkst atlikt. Lai labāk izprastu aicinājumu, Viņš izmanto uguns attēlu, kuru pats ieradās nest uz zemi. "Es atnācu uguni mest uz zemi, un ļoti vēlos, kaut tā jau degtu!" Šo vārdu mērķis ir palīdzēt mācekļiem atbrīvoties no slinkuma, apātijas, vienaldzības, noslēgtības un nevēlēšanās pieņemt Dieva mīlestības uguni; tās mīlestības, kā mums atgādina svētais Pāvils, "ko Svētais Gars ir ielējis mūsu sirdīs" (Rm 5,5).

Turpinot uzrunu, pāvests skaidroja, ka Jēzus saviem draugiem, un arī mums, atklāj savas viskvēlākās ilgas: mest uz zemi Tēva mīlestības uguni, kas rada dzīvību. Viņš mūs aicina izplatīt pasaulē šo uguni, pateicoties kurai, mēs tiksim atpazīti kā Viņa patiesie mācekļi. Mīlestības uguns, ko caur Svēto Garu pasaulē aizdedza Kristus, ir bez robežām, tā ir universāla. Jau no kristietības pirmsākumiem Evaņģēlija liecība ir salīdzināta ar uguni, kas sadedzina pat vismazāko šķelšanos starp cilvēkiem, tautām un valstīm. Tā sadedzina jebkura veida partikulārismu un stiprina mīlestību pret visiem cilvēkiem, īpaši pret nabagiem un atstumtiem.

“[Mīlestības uguns, ko Jēzus atnesa uz zemi, apņem visu mūsu eksistenci un pieprasa gatavību kalpot citiem. Ar prieku domāju par daudzām kopienām un jauniešu grupām, kas arī vasarā atvēl savu laiku kalpošanai slimniekiem, nabagiem, personām ar fiziskās attīstības traucējumiem. Lai dzīvotu saskaņā ar Evaņģēlija garu, un ņemot vērā arvien jaunas vajadzības, kas parādās pasaulē, mums jābūt Kristus mācekļiem, kuri iesaistās jaunās karitatīvās iniciatīvās. Evaņģēlijs ir īsta uguns, kas atpestī, kas izmaina pasauli, izmaina mūsu sirdis.]”

Šajā kontekstā labāk saprotam arī citu Jēzus aicinājumu, par kuru runā šodienas Evaņģēlijs, kas no pirmā acu uzmetiena var radīt nepatiku: "Jūs domājat, ka Es atnācu zemei dot mieru? Nē, Es jums saku, bet šķelšanos" (Lk 12,51). Jēzus ir nācis, lai "šķeltu ar uguni" labo no ļaunā, taisnīgo no netaisnīgā. Viņš ir nācis "sadalīt", savu mācekļu dzīvē radīt "krīzi" – veselīga veida krīzi –, iznīcinot ilūziju trauslumu tajos, kuri domāja, ka kristīgo dzīvi var apvienot ar jebkura veida kompromisiem, reliģisko praksi ar nepatiku pret savu tuvāko. Šeit runa ir par aicinājumu nebūt liekuļiem, bet gataviem maksāt jebkuru cenu par lēmumiem, kas ir saskaņā ar Evaņģēliju. Ir labi sevi dēvēt par kristieti, bet vispirms mums vajag būt kristiešiem konkrētās dzīves situācijās, liecinot par Evaņģēliju, mīlestību uz Dievu un brāļiem. Lai Vissvētākā Jaunava Marija palīdz Jēzus atnestajai ugunij šķīstīt mūsu sirdis, lai mēs liecinātu par Viņu ar visu savu dzīvi, caur drosmīgu un apņēmīgu lēmumu pieņemšanu," vēlēja pāvests.

"Dārgie brāļi un māsas, sirsnīgi sveicu jūs, Romas iedzīvotājus un svētceļniekus no Itālijas un citām valstīm. Īpašā veidā sveicu grupu "Divino Amore", kas ieradās no Kanādas. Tāpat arī ticīgos no Portugāles un Polijas. Visiem novēlu jauku svētdienu. Un neaizmirstiet, lūdzu, vienmēr lūgties par mani. Garšīgas pusdienas un uz redzēšanos!"

19 augusts 2019, 10:00