Meklēt

SYRIA VATICAN DIPLOMACY CONFLICT SYRIA VATICAN DIPLOMACY CONFLICT 

Pāvests ir uzrakstījis vēstuli Sīrijas prezidentam Bašaram Assadam

Turpinās karadarbība un bombardējumi Idlibā, Sīrijā. Sagrautas un slēgtas desmitiem sanitāro struktūru. Pāvests Francisks ir uzrakstījis vēstuli Sīrijas prezidentam Bašaram Hafezam Al Assadam, kurā aicina apturēt humanitāro katastrofu, pieņemt konkrētas iniciatīvas, lai mājās varētu atgriezties karā izkaisītie, lai tiktu atbrīvoti politiskie cietumnieki un ģimenēm būtu pieejama informācija par saviem tuviniekiem. Pāvests vēršas pie Sīrijas prezidenta ar atkārtotu aicinājumu atsākt dialogu un sarunas, kurās būtu iesaistīta starptautiskā kopiena.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Pāvesta vēstule Bašaram Assadam ir parakstīta 28. jūnijā. Uz Sīriju to ir nogādājuši Cilvēka integrālas attīstības dikastērija prefekts, kardināls Pīters Turksons un šī dikastērija sekretārs, priesteris Nikola Rikardi. Kopā ar apustulisko nunciju Mario Dzenari 22. jūlijā vēstuli viņi pasniedza Sīrijas valsts vadītājam.

Par vēstules saturu sarunā ar Svētā Krēsla Komunikācijas dikastērija Redakcionālās nodaļas direktoru Andreju Tornielli stāsta Vatikāna valsts sekretārs, kardināls Pjetro Parolins. Kāpēc pāvests ir nolēmis rakstīt prezidentam Assadam?

“Šīs jaunās iniciatīvas pamatā ir pāvesta Franciska un Svētā Krēsla raizes par humanitārās krīzes situāciju Sīrijā, jo īpaši Idlibas provincē. Šeit dzīvo vairāk nekā 3 miljoni cilvēku, no kuriem 1,3 miljoni ir izkaisītie, kuri ir centušies rast patvērumu šai zonā, kas vēl pagājušogad tika atzīta par demilitarizētu. Nesenā militārā ofensīva pievienojas jau tā ekstrēmajiem dzīves apstākļiem, kādos dzīvo tie, kuri ir bijuši spiesti bēgt. Pāvests ar lielām sāpēm seko līdzi civiliedzīvotāju, jo īpaši bērnu, dramatiskajam liktenim, kas ir ierauti asiņainās cīņās. Karš, diemžēl, turpinās, tas nav apstājies, turpinās bombardējumi, šeit ir sagrautas vairākas sanitārās struktūras, bet citām ir nācies daļēji, vai pavisam apturēt savu darbību.”

Ko pāvests prasa prezidentam Assadam vēstulē, kas viņam tika pasniegta?

Pāvests atjauno savu aicinājumu, lai tiktu pasargāta civiliedzīvotāju dzīvība un tiktu saglabātas galvenās infrastruktūras, tādas, kā skolas, slimnīcas un sanitārie centri. Tas, kas notiek, patiešām ir necilvēciski. Tas nav pieņemams. Svētais tēvs prasa prezidentam darīt visu iespējamo, lai apturētu šo humanitāro katastrofu un pasargātu nevainīgos civiliedzīvotājus, jo īpaši vājākos, kā to prasa Universālā Cilvēktiesību deklarācija.

No teiktā izriet, ka pāvesta iniciatīva, tātad, nav “politiska”. Vai tā ir?

Jā, tā ir. Kā jau paskaidroju, raizēm ir humanitārs raksturs. Pāvests turpina lūgties, lai Sīrija pēc šiem ilgajiem kara gadiem varētu atgūt brālīguma atmosfēru un lai izlīgšana stāv pāri sašķeltībai un naidam. Savā vēstulē pāvests veselas 3 reizes izmanto vārdu “izlīgšana”. Tas ir viņa mērķis šīs zemes un tās tautas labā. Pāvests iedrošina prezidentu Bašaru Assadu veikt nozīmīgus soļus šai tik neatliekamajā izlīgšanas procesā. Viņš piedāvā konkrētus piemērus, tostarp atzīmē, ka ir nepieciešams palīdzēt drošības apstākļos atgriezties bēgļiem, gan tiem, kas ir devušies uz ārzemēm, gan arī iekšzemē izkaisītajām personām. Tāpat pāvests piemin politisko cietumnieku atbrīvošanas nepieciešamību un ģimeņu pieeju informācijai par saviem tuviniekiem.

Kāds ir pāvesta Franciska jaunās iniciatīvas mērķis?
Svētais Krēsls vienmēr ir uzsvēris, ka ir jāmeklē praktisks politisks risinājums, lai izbeigtu konfliktu un pārvarētu vienas daļas intereses. Un tas ir jādara ar diplomātijas līdzekļiem, ar dialogu, sarunām, ar starptautiskās kopienas palīdzību. Mums ir bijis vēlreiz jāiemācās, ka karš izsauc karu un vardarbība izsauc vardarbību, kā to vairākkārt ir teicis pāvests, un kā viņš to atkārto šai vēstulē. Diemžēl, esam noraizējušies par sarunu procesa iestrēgšanu, jo īpaši par Ženēvas sarunām, kurām būtu jārod politisks krīzes atrisinājums. Tāpēc vēstulē prezidentam Assadam Svētais tēvs iedrošina izrādīt labo gribu un meklēt praktiskus risinājumus, lai tiktu izbeigts konflikts, kurš turpinās jau pārāk ilgu laiku, un kurš ir paņēmis lielu skaitu nevainīgo dzīvību.

22 jūlijs 2019, 18:48