Meklēt

Pāvests Francisks jūlijā aicina lūgties par tiesnešiem

Vatikāns ir izplatījis pāvesta videovēstījumu ar lūgšanu nodomu jūlija mēnesim. Tā temats: "Taisnības integritāte". Svētais tēvs uztic Dievam tos, kuru pienākumos ietilpst taisnības meklēšana. Viņš lūdzas, lai netaisnībai nepiederētu pēdējais vārds.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

"No tiesnešiem ir atkarīgi lēmumi, kas iespaido cilvēku tiesības un labumus", saka Francisks videovēstījumā. Viņš norāda, ka tiesnešiem ir jābūt neatkarīgiem un jāturas pa gabalu no favorītisma un no spiedieniem, kas var negatīvi ietekmēt viņu lēmumus. "Tiesnešiem jāseko Jēzus paraugam", uzsver pāvests. Jēzus nekad neapstrīd patiesību. Svētais tēvs mudina lūgties, lai visi tie, kuru pienākumos ietilpst taisnības izspriešana, darbojas godīgi, un lai netaisnībai, kas šķērso pasauli, nepiederētu pēdējais vārds. 

05 jūlijs 2019, 13:58