Meklēt

Lūgšana "Kunga eņģelis" Lūgšana "Kunga eņģelis" 

Lai iemantotu dzīvesprieku, ir jāspēj darbu savienot ar lūgšanu

Tad, kad mēs patiešām apstājamies un sākam ieklausīties Kungā, mākoņi izklīst, šaubas atkāpjas, ierādot vietu patiesībai, pazūd bailes un atgriežas miers, un daudzas lietas mūsu dzīvē atkal sakārtojas – sacīja pāvests, svētdien, 21. jūlijā, uzrunājot uz lūgšanu "Kunga eņģelis" Svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos. Francisks pievērsās šai dienai veltītajam Evaņģēlija fragmentam par Martu un Mariju (sal. Lk 10, 38-42).

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Minētais stāsts mums atklāj, kā dzīvot un rīkoties, lai mēs būtu spējīgi izstarot sev apkārt mieru un nest citiem cerību. Evaņģēlijā lasām, ka Lācara māsas – Marta un Marija uzņem savās mājās Jēzu. Kamēr Marta steidzas ciemiņam pakalpot, Marija sēž pie Viņa kājām un klausās Viņa teiktajā. Viņa atstāj savu darāmo, lai būtu tuvāk Jēzum. Viņa negrib izlaist neko no tā, ko Viņš saka.

Kad Viņš mūs apmeklē, mums visu ir jānoliek pie malas – norādīja pāvests. Pirmā vieta ir jāierāda Viņam un Viņa vārdiem. Kungs mūs vienmēr pārsteidz. Pietiek tikai sākt pa īstam Viņā ieklausīties un daudzas lietas mūsu dzīvē sakārtojas.

Šajā stāstā Lūkass atklāj, kādai ir jābūt ticīgā stājai. Runa ir par to, lai mēs prastu ik dienas apstāties, pabūt dažas minūtes klusumā, lai mēs ierādītu savā dzīvē vietu Kungam, kurš "iet garām", lai mēs uzdrošinātos noiet mazliet malā un pabūtu kopā ar viņu, lai pēc tam, sakopojuši spēkus un atguvuši mieru, atgrieztos pie saviem ierastajiem darbiem un to veikšana būtu vēl produktīvāka nekā iepriekš. Jēzus slavē Mariju, sakot, ka "viņa izvēlējās labāko daļu". Šķiet, ka Jēzus arī katram no mums atkārto: "Neļauj sevi ieraut darāmo lietu virpulī, bet vispirms ieklausies Kunga balsī, lai tādā veidā tu varētu labi izpildīt savas dzīves uzdevumus".

Runājot par Martu, Svētais tēvs atzina, ka viņai bija "viesmīlības harizma". Kamēr Marija klausījās Jēzu, Marta nopūlējās ar dažādiem pakalpojumiem. Tāpēc Jēzus viņai saka: "Marta, Marta, tu rūpējies un uztraucies par daudzām lietām". Pāvests paskaidroja, ka ar šiem vārdiem Viņš nepārmet kalpošanu kā tādu, bet drīzāk aizrāda uztraukumu jeb drudžaino pieeju, ar kādu reizēm notiek šī kalpošana. Sekojot Martas paraugam, arī mums ir jārūpējas par to, lai mūsu ģimenēs un kopienās būtu dzīvs šis viesmīlības un brālības gars, lai tādējādi katrs varētu justies "kā mājās". Īpaši, lai mazākie un trūcīgākie, kuri klauvē pie mūsu durvīm, saņemtu pretimnākšanu un piedzīvotu viesmīlību.

“[Šodienas Evaņģēlijs mums atgādina, ka sirds gudrība pastāv spējā savienot šos divus elementus – kontemplāciju un darbību. Marta un Marija rāda mums ceļu. Ja mēs gribam ar prieku izgaršot dzīvi, tad mums ir jāsaista šīs divas attieksmes.]”

No vienas puses, jāprot atrasties pie Jēzus kājām un klausīties Viņu kamēr Viņš mums atklāj dažādu lietu noslēpumus, no otras puses, mums ir jārūpējas par viesmīlību un jābūt gataviem to parādīt, kad Viņš iet garām un klauvē pie mūsu durvīm.  

Uzrunas noslēgumā pāvests novēlēja, lai Vissvētākā Jaunava Marija, Baznīcas Māte, dod mums žēlastību mīlēt un kalpot Dievam un brāļiem ar Martas rokām un Marijas sirdi, lai mēs, neatlaidīgi klausoties Kristu, varētu būt par miera un cerības nesējiem. Lai nestu mieru un cerību, ir vajadzīgas šīs divas stājas – piebilda Francisks.

21 jūlijs 2019, 13:10