Meklēt

Audience pie pāvesta Audience pie pāvesta 

Svētais tēvs aicina franciskāņu mazos brāļus sludināt mieru

Pirmdien, 17. jūnijā, pāvests pieņēma audiencē Franciskāņu Mazo brāļu ordeņa ģenerālkapitula dalībniekus. Viņš tos mudināja būt brālīgiem un vienmēr sludināt mieru, izlīgšanu un žēlsirdību.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunā Svētais tēvs atsaucās uz sv. Franciska regulu un franciskāņiem atgādināja, ka viņu misija ir Evaņģēlija iemiesošana dzīvē. "Evaņģēlijam jābūt par jūsu vademecum", viņš sacīja, aicinot brāļus cītīgi meditēt Svētos Rakstus, lai visā savā dzīvē varētu līdzināties Kristum.

Kungam sekošanas ceļu raksturo brālība – skaidroja pāvests. Tā ir dāvana, ko pienākas pieņemt. Lai dzīvinātu brālības garu, viņš aicināja īpašu vērību pievērst iekšējai lūgšanai un dievbijībai. Franciskāņu dzīvesveida otrā raksturīgā iezīme ir "niecīgums". Tā nav viegla izvēle, jo tā ir pretrunā ar pasaules loģiku. "Francisks prasa, lai jūs, sekojot Jēzus paraugam, būtu mazi", sacīja Svētais tēvs. "Jēzus ieradās pasaulē, lai kalpotu, nevis, lai Viņam kalpotu. Lai jūsu vienīgā ambīcija ir kalpošana. Ja jūs šādi dzīvosiet, tad jūs būsiet pravieši šajā pasaulē, kurā varas ambīcija ir liels kārdinājums".

Visbeidzot, franciskāņu mazie brāļi ir aicināti sludināt mieru. Viņiem ir jābūt miera vēstnešiem, "piedošanas instrumentiem". "Lai jūsu kopienas ir vietas, kur var pieredzēt žēlsirdību", vēlēja pāvests. Viņš uzsvēra, ka nav miera, ja nav izlīgšanas, piedošanas un žēlsirdības. Tam visam ir vajadzīga atbilstoša pastāvīga un integrāla personas formācija – viņš piebilda.

18 jūnijs 2019, 14:21